Toimintasuunnitelma 2013

Katajanokka-seuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty
1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2013 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

 

Vuonna 2013 seuraamme erityisesti
• Eteläsataman alueen kaavoituksen etenemistä Kirjava satama –kilpailun pohjalta
• Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyjen suunnittelua
• Pyrimme järjestämään tutustumiskäynnin katajanokkalaisille tänä vuonna valmistuvaan jäänmurtajalaiturin uuteen kelluvaan toimistorakennukseen
• Pyrimme säilyttämään mattolaiturin asukkaiden käytössä
• Esitämme liikuntavirastolle meriuimalan rakentamista Katajanokalle

 

Katajanokan puistot
• Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin.
• Aktivoimme Linnanpuiston asukaskäyttöä yhteistyössä Hotelli Katajanokan kanssa.
• Kannatamme rakennusviraston organisoimaa puistokummitoimintaa.
• Selvitämme, mitä mahdollisuuksia meillä on edistää kaupunkiviljelyä Katajanokalla. Tätä tarkoitusta varten varaudumme hankkimaan istutuslaatikoita tai –säkkejä.

 

Yhteistoiminta
• Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden erityisesti Katajanokan koulun kanssa
• Ehdotamme koululle ja Kukkaskartanon palvelutalolle yhteistoimintaa. Tuemme esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä palvelutalossa joulun ja kevätjuhlan tienoilla
• Osallistumme toukokuussa ravintolapäivään tarjoamalla ravintoa ja ohjelmaa sopivassa paikassa

 

Tiedotus
• Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2013 ilmestyy 52. vuosikerta.
• Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
• Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien julkaisemisesta sähköisessä muodossa. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

 

Muu toiminta
• Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 67. kerran
• Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
• Mahdollisuuksien mukaan jatkamme Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä.
• Katajanokan pihat ja porraskäytävät: mahdollisuuksien mukaan järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin.
• Osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa.

Toimintasuunnitelma 2012

Sääntöjemme mukaan Katajanokka-seuran tarkoitus on

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen

2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä

3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2012 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna ajankohtaisia ovat mm.

 • Kirjava satama -ideakilpailun tulokset
 • Katajanokanlaiturin alueelle kaavailtu Guggenheimin museo, mahdollinen arkkitehtuurikilpailu
 • Kruunuvuoren alueen liikennejärjestelyt
 • Katajanokan pihat ja porraskäytävät: järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin
 • Jäärmurtajalaiturin uusi toimistorakennus: seuraamme hankkeen ja rakentamisen edistymistä
 • Siivoustalkoot: osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa
  • Muistutamme ympäristösiisteydestä erityisesti koirien jätösten suhteen
 • Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 65. kerran
 • Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
 • Katajanokan puistot: Katajanokan ja Kruununhaan aluesuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin. Kiinnitämme huomiota Linnanpuiston asukaskäyttöön.
 • Mattolaiturimme: pyrimme säilyttämään laiturin asukkaiden käytössä
 • Suomenlinnan huoltolautan rakennus: uusi rakennus valmistuu toukokuussa, jolloin pyrimme järjestämään kaikille asukkaille Open house –tutustumistilaisuuden
 • Tutkimme mahdollisuudet järjestää yhdessä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, mm. Katajanokan koulun vanhempainyhdistyksen, kanssa kaikille avoimen kirpputoritapahtuman – jos mahdollista, esimerkiksi Tulli- ja pakkahuoneella
 • Muut katajanokkalaiset yhdistykset, Katajanokan koulu: jatkamme ja kehitämme yhteistyötä. Pyrimme edesauttamaan Katajanokan taloyhtiöiden hallitusten yhteydenpitoa.
 • Tänä vuonna rakennusperintöpäivien (7-9.9.2012) teemana on liikunta- ja urheiluympäristöt: Katajanokan liikuntahalli täyttää syksyllä 10 vuotta. Pyritään järjestämään jokin päivien teemaan sopiva tapahtuma yhdessä liikuntaviraston ja Katajanokan Kunnon kanssa.
 • Huomioimme WDC-vuoden seuran toiminnassa.

 

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2012 ilmestyy 51. vuosikerta.
 • Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
 • Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien saamisesesta sähköiseen muotoon. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

Toimintasuunnitelma 2011

Katajanokka-seuran sääntöjen mukaan seuran tarkoitus on mm. edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Ympäristöasiat

Myös vuonna 2011 seuraamme tarkasti kaikkia Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin.
Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna ajankohtaisia seurattavia asioita ovat esimerkiksi koko Eteläsataman aluetta koskeva kansainvälinen suunnittelukilpailu vuonna 2012, mahdollisen Guggenheim-museon paikka: Helsingin kaupungin johto on tarjonnut Guggenheim-säätiölle toisena mahdollisena sijoituspaikkana Katajanokanlaituri 2:n tonttia, ja Laajasalon silta- ja vesiliikennevaihtoehdot.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota, osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin.

Tiedotus

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: Kaiku ilmestyy tuttuun tapaan joulukuun alussa – tänä vuonna 50. kerran, mitä juhlistamme. Katajanokan Kieku -tiedote julkaistaan tiedotustarpeiden mukaan 2 – 3 kertaa.

Jatkamme myös jo aloitettua projektia saada kaikki ilmestyneet Kaiku-lehdet sähköiseen muotoon. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.

Muu toiminta

Elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen Katajanokan ympärijuoksukilpailun.
Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatkamme Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan. Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden mm. Katajanokan koulun ja sen vanhempainyhdistyksen, Katajanokan Marttojen ja Katajanokan Rotaryklubin kanssa.

 

Toimintasuunnitelma 2009

Katajanokka-seuran sääntöjen mukaan seuran tarkoitus on mm. edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Ympäristöasiat

Myös vuonna 2009 seuraamme tarkasti kaikkia Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. 

Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna ajankohtaisia seurattavia hankkeita ovat esimerkiksi Linnanpuiston rakentamisen edistyminen, maanalaisen kallioluolaston rakennustyöt ja Katajanokanlaiturin alueen kaavoitus.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota, osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin.

Tiedotus

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: Kaiku ilmestyy tuttuun tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote julkaistaan tiedotustarpeiden mukaan 2 – 3 kertaa.

Jatkamme myös jo aloitettua projektia saada kaikki ilmestyneet Kaiku-lehdet sähköiseen muotoon. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.

Muu toiminta

Elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen Katajanokan ympärijuoksukilpailun. 

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatkamme Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.

Pyrimme aloittamaan peli-illat shakinharrastajille. Tutkimme myös mahdollisuudet muun toiminnan järjestämiseen.

Selvitämme mahdollisuudet saada Katajanokan Merikasarmin nuorisotalosta (ns. Possutalo) katajanokkalaisten asukkaiden kokous- ja toimintatilaa. Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että nuorisotoiminta, vaikka mahdollisesti nykyistä pienimuotoisempanakin, voisi jatkua Katajanokalla.

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden mm. Katajanokan koulun kanssa.

Kannatamme viime vuosikokouksessa esitettyä ehdotusta Katajanokalta Pohjoisrantaan vievän kävelysillan kehittämisestä ”Helsingin rakkauden sillaksi”: sillan kaiteeseen hääparit voivat kiinnittämään riippulukon liittonsa merkiksi.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

 

Toimintasuunnitelma 2008

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi teemme yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen sekä Katajanokan koulun kanssa.

Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen myös vuonna 2008 ja järjestämme ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia. 

Seuraamme erityisen tiiviisti Katajanokan Linnanpuiston suunnittelua ja toteutusta, jotta puisto palvelisi kaikkia katajanokkalaisia viihtyisänä puisto- ja liikunta-alueena. Pyrimme vaikuttamaan puistossa olevan sauna- yms. rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotta siitä tarjoutuisi tiloja myös asukkaiden käyttöön esim. ns. asukastalona. Linnanpuiston ja Katajanokan ala-asteen välisen aidan kaatamisen yhteyteen aiomme järjestää tapahtuman kaikille katajanokkalaisille juhlistaaksemme historiallista muurin murtamista.

Seuraamme hätäkeskuksen rakentamisen edistymistä ja rakentamisen vaikutuksia Katajanokalla.

Elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen Katajanokan ympärijuoksukilpailun tavallista juhlallisemmin, koska on kyseessä historiallinen 60. juoksutapahtuma.

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista siten, että se ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2 – 3 kertaa vuonna 2008.

Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota osallistumalla kaupungin siivoustalkoisiin.

Jäsenhankintaan ja jäsenasioihin panostetaan.

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatketaan Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.

Pyrimme myös tutkimaan mahdollisuuksia kehittää muuta uutta toimintaa asukkaille, kuten esimerkiksi peli-iltoja tai shakinharrastajille kutsuturnauksia. Suunnittelemme petankin merkeissä turnausta taloyhtiöiden joukkueille alkukesästä. Tutkimme mahdollisuuksia järjestää asukkaiden yhteinen lauluilta, ulkoilmatilaisuus, yhdessä Kalevi Korhosen ja esimerkiksi hotelli Katajanokan kanssa.

Vanhoihin Katajanokan Kaiku -lehtiin on tallennettu valtava määrä Katajanokan historiaa.

Jatkamme jo aloitettua projektia tallentaa kaikki Kaiku-lehdet sähköiseen muotoon.

Jäsentoivomuksena ehdotettua ekskursion ulkoministeriöön pyrimme järjestämään vuonna 2008.

Tutkimme mahdollisuuksia kehittää Katajanokalta Pohjoisrantaan vievän kävelysillan tunnetuksi tekemistä ”Rakkauden siltana”: sillan kaiteeseen hääparit tulisivat kiinnittämään riippulukon ja heittäisivät sitten avaimen mereen ikuisen liittonsa merkiksi.

Yllä oleva johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuran vuosikokouksessa 26.2.2008 seuraavin lisäyksin:
”Rakkauden silta” -hankkeen puitteissa myös vanhat parit voivat käydä kiinnittämässä lukkonsa siltaan. Monikulttuurisen Helsingin merkeissä seuran toiminnassa huomioidaan myös Katajanokalla asuviat maahanmuuttajat. Lisäksi valitaan katajanokkalainen vuoden yrittäjä: johtokunta laatii kriteerit ja palkitsemistavan.

Toimintasuunnitelma 2007

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.2.2007.

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen sekä Katajanokan koulun kanssa. Asukkaiden etujärjestönä seura vaikuttaa ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita seurataan ja niihin pyritään vaikuttamaan myös vuonna 2007. Seura järjestää ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia.

Pyrkimyksenä on saada Katajanokalle vuonna 2007 ylipormestarin asukasilta, mikä ei mahtunut vuonna 2006 hänen ohjelmaansa.

Seuraamme erityisen tiiviisti Katajanokan Linnanpuiston suunnittelua ja pyrimme vaikuttamaan puistossa olevan sauna- yms. rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotta siitä tarjoutuisi tiloja myös asukkaiden käyttöön esim. ns. asukastalona.

Katajanokkapäivä-tapahtuma on suunniteltu vietettävän Linnanpuiston ja Katajanokan ala-asteen välisen aidan kaatamisen merkeissä.

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatketaan Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Pyritään myös tutkimaan mahdollisuuksia kehittää muuta uutta toimintaa asukkaille esim. peli-iltoja.

Elokuussa koulujen alettua järjestetään perinteinen Katajanokan ympärijuoksukilpailu.

Vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2 – 3 kertaa vuonna 2006. Seuran kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota osallistumalla kaupungin järjestämään siivoustalkoisiin. Mietitään keinoja miten myös koirien omistajia ja ulkoiluttajia voitaisiin muistuttaa velvollisuuksistaan yleisen siisteyden ja järjestyksen hyväksi.

Jäsenhankintaan, erityisesti yhteisöjäsenhankintaan panostetaan.

Toimintasuunnitelma 2006

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä Katajanokan koulun ja katajanokkalaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Asukkaiden etujärjestönä seura vaikuttaa ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita seurataan tarkasti myös vuonna 2006.

Seura järjestää ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista, kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Syksyllä on suunnitteilla asukasilta, jonne toivomme vieraaksi uuden kaupunginjohtajan Jussi Pajusen.

Huhtikuun loppupuolella vietetään jälleen ohjelmallista Katajanokkapäivää yhdessä Katajanokan muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa Katajanokan Kauppatorin puoleisella rannalla.

Elokuussa koulujen aloitettua järjestetään perinteinen Katajanokan ympärijuoksukilpailu.

Vuosijulkaisumme Katajanokan Kaiku ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa

Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2-3 kertaa vuonna 2006

Seura pyrkii tuomaan myös uutta toimintaa jäsenistölle. Tutkimme mahdollisuuksia järjestää elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa; peli-iltoja yms.

 

Toimintasuunnitelma 2005


Hyväksytty vuosikokouksessa 28.2.2005


Katajanokkaseuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan

 • edistää viihtyvyyttä Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
 • toimia asukkaiden etujärjestönä ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
 • toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä Katajanokan koulun ja muiden katajanokkalaisten yhteisöjen kanssa sekä järjestää tarvittaessa kokouksia ja asukastilaisuuksia Katajanokkaa koskevista ajankohtaisista aiheista.

Tänä vuonna seuramme täyttää 60 vuotta. Juhlavuottamme vietämme erilaisin yleisötapahtumin ja juhlin:

 • jo perinteinen Katajanokkapäivä 23.4. Päivällä on tapahtuma Kanavaterminaalin ja Stora Enson välisellä aukiolla kuten aina ennenkin, ja illalla jatketaan nuorisolle suunnatulla tilaisuudella liikuntahallissa
 • Katajanokan ympärijuoksukilpailut pidetään elokuussa koulujen alettua, nyt jo 57. kerran
 • juhlavuoden pääjuhla järjestetään Kino K-13:ssa lokakuun lopussa
  suunnitelmissa on myös aikaansaada syksyllä valokuvanäyttely Katajanokan vaiheista asukkaiden omista kuvista, tästä esitetään myöhemmin keväällä osallistumiskutsu
 • juhlavuodeksi on myös järjestetty seuraamme uutta toimintaa, järjestämme jäsenmatkan Riikaan 14.4. – 18.4.
 • Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita sekä liikennekysymyksiä seurataan tarkasti edelleenkin
 • ajankohtaisista asioista tiedotetaan Katajanokan Kieku-lehtisellä noin kolme kertaa vuodessa
 • seuran perinteinen vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyy juhlanumerona joulukuun alussa

 


 

Skatuddssällskapet fyller 60 år i höst.

Skatuddsdagen arrangeras 23.4 med program för både själva dagen vid gångbron vid Salutorget och kvällen i Skatuddens idrottshall.

En fotoutställning med Skatuddsbilder ordnas under hösten i det gamla länsfängelset.

Löptävlingen Skatudden runt ordnas i augusti för 57 gången.

Huvudfesten hålls i Kino K-13 i oktober.

Infobladet ”Katajanokan Kieku” utkommer 2-3 gånger. Festnummer av ”Kaiku” utkommer i december.