Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty
1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2014 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Kirkkohallituksen toimistokiinteistöjen kaavamuutos, rakennusten myyminen ja muuttaminen asunnoiksi sekä Keskon suunnitelmat pääkonttorin muuttamisesta asuinkäyttöön
 • Mattolaiturimme: pyrimme säilyttämään sen asukkaiden käytössä
 • Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen
 • Maailmanpyörähankkeen eteneminen
 • Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla
 • Yleiskaava 2050
 • Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen ja Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Katajanokan puistot

 • Katajanokan puiston nimenmuutos Tove Janssonin puistoksi. 9.8.2014 2014 on kulunut 100 vuotta Tove Janssonin syntymästä: juhlistamme syntymäpäivää mm. istuttamalla tuomen Toven Janssonin puistoon.
 • Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa.
 • Pyrimme muutenkin edistämään Linnanpuiston asukaskäyttöä.
 • Muistutamme kaupunkia Katajanokan kärjen urheilukentän – jo kerran luvatusta -kunnostuksesta.

Yhteistoiminta

 • Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme koulun kuoron esiintymistä palvelutalossa joulun tienoilla,
 • Osallistumme tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan tilaisuuksiin ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista
 • Toimitamme tarpeen mukaan Kieku-tiedotteita
 • Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.

Muu toiminta

 • Vuonna 2015 seura täyttää 70 vuotta. Aloitamme juhlavuoden suunnittelun.
 • Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 68. kerran
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
 • Mahdollisuuksien mukaan jatkamme Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä.

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2018 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Keskon entisen kiinteistön muuttaminen asunnoiksi ja hotelliksi
 • YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke
 • Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat sekä maasähkön käyttöaste
 • Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen
 • Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt
 • Ulkoministeriön tilamuutokset
 • Yleiskaava 2050
  Kävelykeskustasuunnitelma
 • Merikasarmin puiston peruskorjaus

 

Katajanokan puistot

Kaupunki on aloittanut Merikasarminpuiston peruskorjauksen suunnittelun. Välitämme aktiivisesti katajanokkalaisten toiveita suunnitteluun ja korostamme aidon yhteissuunnittelun tärkeyttä, jotta lopputulos ilahduttaisi kaikkia osapuolia.

Pyrimme edistämään myös Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja muistutamme kaupunkia liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle.

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista. Nämä siivotaan taas keväällä.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa. Viljelykauden aloituskokous pidetään huhti-toukokuun vaihteessa. Yhteishengen herättämiseksi valitaan vuoden viljelijä kauden lopussa.

Tuodaksemme esille peruskorjattavan Merikasarminpuiston mahdollisuuksia mm. kahvilapaviljongin sijoituspaikkana, osallistumme toukokuun Ravintolapäivään järjestämällä pop up kahviteltan. Elokuussa järjestämme taas Matruusinpuistossa Matruusin illallisen.

 

Yhteistoiminta


Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Autamme mm. HeTy:ry tänäkin vuonna lasten joulutapahtuman järjestämisessä.

Ehdotamme Altaalle vuoden unikeon valitsemista Unikeonpäivänä.

Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.


Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

 

Tiedotus


Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.

Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja.

Tiedotamme myös toiminnastamme mahdollisuuksien mukaan mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

 

Muu toiminta

 • Katajanokan ympärijuoksu juostaan tänä syksynä juhlallisesti 70. kerran. Panostamme juhlajuoksuun erityisellä innostuksella ja pyrimme saamaan tapahtumalle myös sponsoreita.
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
 • Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
 • Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2018 teema on kulttuuriperintö: ”Tunne perintösi, jaa tarinasi” kutsuu kokemaan kulttuuriperinnön kohtaamisen paikkana ja vuoropuhelun välineenä. Teeman puitteissa mm. tutkimme mahdollisuudet saada valokuvanäyttelymme esille jossain sopivassa tilassa.
 • Pyrimme saamaan Katajanokalle Helsingin pormestarin asukasillan.

Talousarvio_2018.pdf

Toimintasuunnitelma 2022

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

 • edistää alueen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kulttuuritoimintaa.
 • huomioida Katajanokan alueellinen ja historiallinen omaleimaisuus toimiessaan ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne-ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • vaikuttaa Helsinkiä ja erityisesti Katajanokkaa ja sen lähialueita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille
 • toimii yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja
 • harjoittaa Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2022 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Merikasarmin puistosuunnitelma. Vastine jätetty ympäristöministeriön tekemästä hylkäyspäätöksestä koskien tiilimuurien suojeluesitystä. Puiston kunnostamisen siirtyessä myöhäisemmäksi ”hätäkorjaus” tullee välttämättömäksi. Neuvoteltava kaupungin kanssa.
 • Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan asemakaavan muutos (OAS 2019). Suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakuntaan (kylk) loppusyksyllä 2022. (Arkkitehti Salla Hoppu KYM toimialalta 13.1.2022)
 • Satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Kaupunginvaltuusto 3.2.2021. Katajanokan terminaalin (nykyinen ja uusi) suunnittelu ja Tukholman laivojen lähtö yhtä aikaa klo 18, vai porrastaminen. (Arkkitehti Salla Hoppu KYM toimialalta 13.1.2022). Makasiinirannan kilpailun ja jatkokehittelyn seuraaminen (seura ei ottanut kantaa 1. vaiheen ehdotuksiin)
 • Kauppatori. Viimeisin OAS-päivitys 2019.
 • Allas Sea Poolin seuraajan suunnittelu. (Arkkitehti Salla Hoppu KYM toimialalta 13.1.2022)
 • Satamakatu satamasta satamaan. Keskusteltava/neuvoteltava kaupungin kanssa. (Staffan Lodenius)

Katajanokan puistojen kehittäminen ja hyödyntäminen

 • Tove Janssonin puiston kehittäminen. Puistossa sijaitsevan leikkipaikan uudistaminen ja rakentaminen Muumi-teemapuistoksi
 • Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja muistutamme kaupunkia liikuntavälineiden saamiseksi rannan lenkkipolun varrelle sekä leikkipaikkojen kunnostamisesta ja välineiden uudistamisesta.
 • Järjestämme keväällä pallokentän avajaiset yhteistyössä katajanokkalaisten toimijoiden kanssa; kutsutaan mm. naapureita Suomenlinnasta ja Kruununhaasta.
 • Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa.
 • Järjestämme perinteisen Matruusin illallisen elokuussa Matruusinpuistossa
 • Välitämme asukkaiden toiveita Merikasarminpuiston peruskorjauksen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä korostamme yhteissuunnittelun tärkeyttä. Jatkamme historiallisesti merkittävien rauniomuurien puolustamista.
 • Jatkamme vuonna 2016 ripustettujen linnunpönttöjen huoltamista ja uusimista.

Yhteistoiminta

 • OmaStadi 2020. Pyrimme hankekohtaiseen yhteistyöhön ja osallistumme aktiivisesti niiden edistämiseen.
 • Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa; erityisesti panostamme yhteistyöhön Katajanokan ala-asteen kanssa.
 • Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.
 • Jatkamme yhteydenpitoa ja yhteisvaikuttamista satamalaitoksen kanssa

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista. Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille. Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mahdollisuuksien mukaan mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

Muu toiminta

 • Katajanokan ympärijuoksu järjestetään 72. kerran. Pyrimme saamaan muitakin toimijoita mukaan järjestelyihin sekä tapahtumalle myös sponsoreita.
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua KINOKKA-elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 1 filmi, ja syyskaudella 4.
 • Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
 • Järjestämme valokuvanäyttelyn, runkona valokuvaaja Ingo Forsbergiltä ostettu aineisto.
 • Vuoden 2022 kulttuuriympäristöpäivien teema on kestävä perintö, jonka vaaliminen on Katajanokan muuttuvassa kaupunkiympäristössä erityisen tärkeää.

Toimintasuunnitelma 2017

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2017 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Keskon entisen kiinteistön muuttaminen asunnoiksi ja hotelliksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Helsinki Allas –hankkeen eteneminen

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Ulkoministeriön tilamuutokset

Yleiskaava 2050
Kävelykeskustasuunnitelma

Väliaikaisen päivittäistavarakauppapalvelun saamisen edistäminen Katajanokan ns. vanhalle puolelle.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 13.8., säävarauksella. Seuraamme puiston peruskorjauksen etenemistä.

Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja otamme yhteyttä kaupunkiin liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle sekä roskapönttöjen lisäämistä..

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista ja tuemme koulua uusien linnunpönttöjen rakentamisessa.

Nämä siivotaan keväällä. Luontoon yhdessä on Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema tänä vuonna.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Osallistumme Suomi 100 –juhliin järjestämällä Syödään yhdessä –tapahtuman perjantaina 25.8.2017. Tapahtuma on hyväksytty Suomi 100 viralliseen ohjelmaan.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.

Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 69. kerran.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet saada valokuvanäyttelymme esille Altaan uudessa päärakennuksessa tai muussa sopivassa tilassa.

Talousarvio 2017.pdf

 

 

Toimintasuunnitelma 2012

Sääntöjemme mukaan Katajanokka-seuran tarkoitus on

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen

2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä

3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2012 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna ajankohtaisia ovat mm.

 • Kirjava satama -ideakilpailun tulokset
 • Katajanokanlaiturin alueelle kaavailtu Guggenheimin museo, mahdollinen arkkitehtuurikilpailu
 • Kruunuvuoren alueen liikennejärjestelyt
 • Katajanokan pihat ja porraskäytävät: järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin
 • Jäärmurtajalaiturin uusi toimistorakennus: seuraamme hankkeen ja rakentamisen edistymistä
 • Siivoustalkoot: osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa
  • Muistutamme ympäristösiisteydestä erityisesti koirien jätösten suhteen
 • Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 65. kerran
 • Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
 • Katajanokan puistot: Katajanokan ja Kruununhaan aluesuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin. Kiinnitämme huomiota Linnanpuiston asukaskäyttöön.
 • Mattolaiturimme: pyrimme säilyttämään laiturin asukkaiden käytössä
 • Suomenlinnan huoltolautan rakennus: uusi rakennus valmistuu toukokuussa, jolloin pyrimme järjestämään kaikille asukkaille Open house –tutustumistilaisuuden
 • Tutkimme mahdollisuudet järjestää yhdessä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, mm. Katajanokan koulun vanhempainyhdistyksen, kanssa kaikille avoimen kirpputoritapahtuman – jos mahdollista, esimerkiksi Tulli- ja pakkahuoneella
 • Muut katajanokkalaiset yhdistykset, Katajanokan koulu: jatkamme ja kehitämme yhteistyötä. Pyrimme edesauttamaan Katajanokan taloyhtiöiden hallitusten yhteydenpitoa.
 • Tänä vuonna rakennusperintöpäivien (7-9.9.2012) teemana on liikunta- ja urheiluympäristöt: Katajanokan liikuntahalli täyttää syksyllä 10 vuotta. Pyritään järjestämään jokin päivien teemaan sopiva tapahtuma yhdessä liikuntaviraston ja Katajanokan Kunnon kanssa.
 • Huomioimme WDC-vuoden seuran toiminnassa.

 

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2012 ilmestyy 51. vuosikerta.
 • Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
 • Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien saamisesesta sähköiseen muotoon. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

Toimintasuunnitelma 2013

Katajanokka-seuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty
1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2013 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

 

Vuonna 2013 seuraamme erityisesti
• Eteläsataman alueen kaavoituksen etenemistä Kirjava satama –kilpailun pohjalta
• Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyjen suunnittelua
• Pyrimme järjestämään tutustumiskäynnin katajanokkalaisille tänä vuonna valmistuvaan jäänmurtajalaiturin uuteen kelluvaan toimistorakennukseen
• Pyrimme säilyttämään mattolaiturin asukkaiden käytössä
• Esitämme liikuntavirastolle meriuimalan rakentamista Katajanokalle

 

Katajanokan puistot
• Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin.
• Aktivoimme Linnanpuiston asukaskäyttöä yhteistyössä Hotelli Katajanokan kanssa.
• Kannatamme rakennusviraston organisoimaa puistokummitoimintaa.
• Selvitämme, mitä mahdollisuuksia meillä on edistää kaupunkiviljelyä Katajanokalla. Tätä tarkoitusta varten varaudumme hankkimaan istutuslaatikoita tai –säkkejä.

 

Yhteistoiminta
• Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden erityisesti Katajanokan koulun kanssa
• Ehdotamme koululle ja Kukkaskartanon palvelutalolle yhteistoimintaa. Tuemme esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä palvelutalossa joulun ja kevätjuhlan tienoilla
• Osallistumme toukokuussa ravintolapäivään tarjoamalla ravintoa ja ohjelmaa sopivassa paikassa

 

Tiedotus
• Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2013 ilmestyy 52. vuosikerta.
• Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
• Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien julkaisemisesta sähköisessä muodossa. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

 

Muu toiminta
• Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 67. kerran
• Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
• Mahdollisuuksien mukaan jatkamme Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä.
• Katajanokan pihat ja porraskäytävät: mahdollisuuksien mukaan järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin.
• Osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa.

Toimintasuunnitelma 2015

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2015 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
· Yleiskaava 2050
· Keskon suunnitelma kiinteistön mahdollisesta muuttamisesta asunnoiksi
· Parkkiluolahanke
· Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen
· Mattolaiturimme on siirtynyt Helsingin satamalta rakennusvirastolle: pyrimme pitämään sen asukkaiden käytettävissä.
· Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla
· Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen
· Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt
· Linnankatu 3:n rakentaminen
· Linnanpuistossa olevan entisen huoltorakennuksen käyttö

Katajanokan puistot
· Juhlistamme Tove Janssonin puiston 1-vuotispäivää puistopiknikillä
· Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa. Haemme lupaa noin 20 uudelle laatikolle, koska halukkaiden viljelijöiden jono kasvaa koko ajan..
· Pyrimme muutenkin edistämään Linnanpuiston asukaskäyttöä.

Yhteistoiminta
· Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
· Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
· Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.
· Toimitamme tarpeen mukaan Kieku-tiedotteita.
· Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä facebook-sivuja.

Muu toiminta
· Seura täyttää 70 vuotta. Juhlavuoden ohjelmassa on mm. museokäyntejä, valokuvanäyttely 70 vuotta 70 kuvaa, esitelmiä ja muistelmia ym. Pääjuhla on 4.10.2015 Kino K 13:ssa.
· Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 67. kerran
· Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
· Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä sekä mahdollisia muita tuotteita.
· Mikäli saamme Uudenmaan maakuntarahastolta hakemamme apurahan, toteutamme Katajanokan kotikaupunkipolun, joka esittelee Katajanokan mielenkiintoisia kohteita.

Budjetti2015.pdf

Toimintasuunnitelma 2016

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2016 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Yleiskaava 2050
Keskon suunnitelma kiinteistön muuttamisesta asunnoiksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
Parkkiluolahanke

Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen

Mattolaiturimme pyrimme pitämään asukkaiden käytettävissä.

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Katajanokan itäisen osan maaperän tutkiminen, järjestetään asukasilta.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 14.8.
Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Järjestämme Matruusinpuistoon Illallinen taivaan alla tai osallistumme johonkin muuhun kaupunkitempaukseen. Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä.

Vuosi 2016 on nimetty ympäristöministeriön taholta Vihervuodeksi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana on tänä vuonna ”Porukan paikat ja yhteiset ympäristöt”.  Molemmat teemat sopivat hyvin kaikkien puistojemme ja kaupunkiviljelymme tunnettuuden edistämiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
 Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.
 Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
·Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 68. kerran. Tänä vuonna kutsutaan mukaan Suomenlinnan koulu ja päiväkoti.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet ripustaa valokuvanäyttelymme Altaan tai muuhun sopivaan tilaan. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan nuorten katufestivaaliin ja Viking Linen katujuhlaan 27.5.

Talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma 2005


Hyväksytty vuosikokouksessa 28.2.2005


Katajanokkaseuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan

 • edistää viihtyvyyttä Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
 • toimia asukkaiden etujärjestönä ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
 • toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä Katajanokan koulun ja muiden katajanokkalaisten yhteisöjen kanssa sekä järjestää tarvittaessa kokouksia ja asukastilaisuuksia Katajanokkaa koskevista ajankohtaisista aiheista.

Tänä vuonna seuramme täyttää 60 vuotta. Juhlavuottamme vietämme erilaisin yleisötapahtumin ja juhlin:

 • jo perinteinen Katajanokkapäivä 23.4. Päivällä on tapahtuma Kanavaterminaalin ja Stora Enson välisellä aukiolla kuten aina ennenkin, ja illalla jatketaan nuorisolle suunnatulla tilaisuudella liikuntahallissa
 • Katajanokan ympärijuoksukilpailut pidetään elokuussa koulujen alettua, nyt jo 57. kerran
 • juhlavuoden pääjuhla järjestetään Kino K-13:ssa lokakuun lopussa
  suunnitelmissa on myös aikaansaada syksyllä valokuvanäyttely Katajanokan vaiheista asukkaiden omista kuvista, tästä esitetään myöhemmin keväällä osallistumiskutsu
 • juhlavuodeksi on myös järjestetty seuraamme uutta toimintaa, järjestämme jäsenmatkan Riikaan 14.4. – 18.4.
 • Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita sekä liikennekysymyksiä seurataan tarkasti edelleenkin
 • ajankohtaisista asioista tiedotetaan Katajanokan Kieku-lehtisellä noin kolme kertaa vuodessa
 • seuran perinteinen vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyy juhlanumerona joulukuun alussa

 


 

Skatuddssällskapet fyller 60 år i höst.

Skatuddsdagen arrangeras 23.4 med program för både själva dagen vid gångbron vid Salutorget och kvällen i Skatuddens idrottshall.

En fotoutställning med Skatuddsbilder ordnas under hösten i det gamla länsfängelset.

Löptävlingen Skatudden runt ordnas i augusti för 57 gången.

Huvudfesten hålls i Kino K-13 i oktober.

Infobladet ”Katajanokan Kieku” utkommer 2-3 gånger. Festnummer av ”Kaiku” utkommer i december.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma 2019       

 Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2019 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Keskon kortteli: muistutamme asukkaiden tarpeista saada Satamakatu 3 toimitalon katutasoon ainakin K-market ja postipalveluita kaupan yhteyteen. Kioski ja pieni ALKO myös toivelistalla
 • YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke
 • Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat sekä maasähkön käyttöaste
 • Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan kaavoitustyö
 • Vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen
 • Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt
 • Ulkoministeriön tilamuutokset
 • Satamakadun ja Merikasarminkadun työmaaliikenne: jatketaan keskusteluja kaupungin ja rakennusliikkeiden kanssa
 • Kävelykeskusta- ja uudet keskustatunnelisuunnitelmat

Katajanokan puistot

Merikasarminpuiston peruskorjauksen suunnittelu. Välitämme aktiivisesti katajanokkalaisten toiveita suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä korostamme aidon yhteissuunnittelun tärkeyttä, jotta lopputulos ilahduttaisi kaikkia osapuolia. Vaadimme historiallisesti merkittävien rauniomuurien säilymistä.

Pyrimme edistämään myös Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja muistutamme kaupunkia liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle sekä leikkipaikkojen kunnostamisesta.

Pallokentän kunnostaminen pelikäyttöön ja muut OmaStadissa mukana olevat Katajanokan puisto- ja kenttähankkeet. Osallistutaan aktiivisesti  niiden eteenpäin viemiseen. Muistutetaan osallistumisesta äänestykseen kilpailevista hankkeista.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa. Yhteishengen herättämiseksi valitaan vuoden viljelijä kauden lopussa.

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista. Nämä siivotaan taas keväällä.

Tuodaksemme esille peruskorjattavan Merikasarminpuiston mahdollisuuksia mm. kahvilapaviljongin sijoituspaikkana, osallistumme toukokuun Ravintolapäivään järjestämällä pop up -kahviteltan. Elokuussa järjestämme taas Matruusinpuistossa Matruusin illallisen.

Suunnitellaan uusia tapahtumia: sadonkorjuujuhla, kekri, leijalennätys (rakentelu koulussa) ja talvella rusettiluistelu ja hiihto.

Katajanokan ainoan luonnonvaraisesti kasvaneen katajan joulukoristelua jatketaan.

Yhteistoiminta

Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa; erityisesti panostamme yhteistyöhön Katajanokan ala-asteen kanssa; samoin HeTy ry:n kanssa jatkamme valokuvanäyttely -sarjaamme, mikäli saamme siihen rahoitusta.

Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.

Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista. Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille. Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mahdollisuuksien mukaan mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä

 Muu toiminta

 • Katajanokan ympärijuoksu järjestetään 71. kerran. kerran. Pyrimme saamaan katajanokkaisia vanhempia mukaan järjestelyihin sekä tapahtumalle myös sponsoreita.
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
 • Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
 • Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema vuonna 2019 on Viihteen ja taiteen tiloissa. Mm. elokuvakerhomme Kinokka sopii hyvin vuoden teemaan.
 • Pyrimme saamaan Katajanokalle Helsingin pormestarin asukasillan.

Talousarvio-2019.pdf