Vuosikokous 27.2.2006

Katajanokkaseuran vuosikokous 2006 pidettiin Keskon tiloissa 27.2.2006. Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. terveysaseman kohtalosta, uusista rakennushankkeista ym.

Pöytäkirja:

Katajanokkaseuran vuosikokous 27.2.2006 klo 18-20

 

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Marja Karppanen avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Hyvärinen ja Unto Järvinen.

 

 1. Vuoden 2005 toimintakertomus

Seuran sihteeri Helena Alkula luki vuosikertomuksen (liite). Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6). – Tässä yhteydessä esiteltiin myös paikalla olleet johtokunnan jäsenet.

 

 1. Vuoden 2005 tilinpäätös

Seuran taloudenhoitaja Martin Bunders esitteli vuoden 2005 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6).

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

 

 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Puheenjohtaja Marja Karppanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2006 (liite).

Asukasiltojen ajankohtia ajatellen kehotettiin ottamaan huomioon Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ensi syksynä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 1. Jäsenmaksun suuruus 2006

Johtokunta esitti, että jäsenmaksut pidetään ennallaan eli henkilöjäsenen maksu olisi 10 ja yhteisöjäsenen 40 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2006

Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka vahvistettiin yksimielisesti.

 

 1. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Johtokunnan esitys, että vuosikokouksen koollekutsumistapa pidetään entisenä eli lähetetään Katajanokan Kieku –lehtinen jokaiseen katajanokkalaiseen talouteen, hyväksyttiin.

 

 1. Seuran puheenjohtajan valinta

Tuula Palaste-Eerola valittiin yksimielisesti seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

 

 1. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Johtokuntaan valittiin erovuoroisista uudestaan Martin Bunders, Unto Järvinen, Marja Karppanen ja Erkki Leimu. Uusina jäseninä valittiin Denise Anner, Mattias Bremer, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig.

 

 

 1. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Leo R. Hertzberg, varalle Jussi Tammelin ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö

 

 1. Muut asiat, keskustelu

Kokouksen aluksi johtaja Erkki Heikkinen toivotti kokouksen osallistujan Kesko Oyj:n puolesta tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Keskon viime vuodesta sekä näkymistä historiaa sivuten.

 

Erityisesti ilahduttava uutinen oli Pikkolo-kaupan toiminnan jatkuminen K-marketina.

 

Kokouksen jälkeen Marja Karppanen kertoi mm. Armi-hankkeen hautaamisesta: Katajanokalle suunniteltua ja arkkitehtuurikilpailutettua arkkitehtuurin ja muotoilun taloa ei tulla rakentamaan. Seuran uusi puheenjohtaja Tuula Palaste kertoi, että tullaan selvittämään mihin tarkoitukseen tämä nykyinen Postin tontti aiotaan varata. Keskustelussa tuotiin esille, että pitäisi yrittää varmistaa postin pysyminen Katajanokalla. Esille tuotuja ideoita mm.: esim. Kesko voisi varata tontin, johon voitaisiin rakentaa merellinen suuri hyvä kauppa ja sen yhteyteen Alko.

 

Pahoiteltiin Vironniemen terveysaseman menetystä. Terveyslautakunnan päätöksestä on tehty kunnallisvalitus, jonka Katajanokkaseura sekä muut lähikaupunginosien asukas- ja kaupunginosaseurat ovat allekirjoittaneet. Toisaalta tuotiin myös esille, että on myös tärkeää, että palvelut saa samasta paikasta. Laboratorio ilmeisesti joka tapauksessa irrotetaan terveysasemasta.

 

Enson talo: rakennusta ei tulla suojelemaan rakennussuojelulain nojalla, mutta asemakaavassa kyllä. Kuinka paljon kiinnostavia sisätiloja tullaan kaavassa suojelemaan, on vielä auki.

 

Keskusteltiin lisäksi HKL:n entisestä varikkoalueesta: mitä paikalle on tulossa? Mastokadun alueelle rakennettava kortteli on rakenteilla, tontit myytiin huutokaupalla. Tontille rakentaa mm. kuntien eläkevakuutus.

 

Ns. Merikadettikoulun talon kohtalo: Hgin hallinto-oikeus käsittelee asiaa 3.3.2006. Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:een lienee ainoastaan viereisen tontin omistajalla As. Oy Katajanokan Amiraalilla.

 

Oli kuultu, että Katajanokka-aiheinen kirja, Lauri Putkonen toimittajanaan, ehkä vielä ilmestyy tänä vuonna.

 

Marja Karppanen kertoi, että vankilakiinteistön rakentamisen on tarkoitus alkaa alkukesästä. Katajanokkaseura pyrkii järjestäämään asukasillan kesäkuussa. Hotelli on tarkoitus avata vapuksi 2007.

 

Uusi puheenjohtaja Tuula Palaste päätti kokouksen klo 20.15.

 

 

Risto Laakkonen, puheenjohtaja                            Helena Alkula, sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

Kimmo Hyvärinen                                               Unto Järvinen

Vuosikokous 27.2.2017

Vuosikokous 27.2.2017 klo 18-18:45 Flytour xd:n elokuvateatterissa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Laasonen ja Rea Anner.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin kirjeitse määräajassa. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tässä yhteydessä keskusteltiin linnunpönttöjen sijoittamisesta mahdollisimman oikein.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

6. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2017. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin. Jäsenmaksu on ollut 20 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Jotta säästäisimme hieman postimaksuista, johtokunta esitti, että keväällä jäsenmaksujen lähettämisen yhteydessä kysytään kaikilta sähköpostiosoite vuosikokouskutsun lähettämistä varten. Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Ja: jäsenille lähetetään kutsu. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaan.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Palaste.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olleet Helena Alkula, Rea Anner, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Sirpa Pääsky ja Aarno Teittinen valittiin uudelleen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Käsitellään muut asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta. 
Tällaisia asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.

Risto Laakkonen                                                                           Helena Alkula
Puheenjohtaja                                                                                Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kati Laasonen                                                                               Rea Anner

_ _ _ _ _ _

Kokoukseen osallistui noin 50 katajanokkalaista.

Ennen kokousta Flytour Helsingin operatiivinen johtaja Pipsa Vehmanen kertoi elokuvateatterin toiminnasta.

Kokouksen jälkeen Suomi 100 -suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi kertoi juhlavuoden ohjelmasta. Teema on yhdessä – tillsammans; kansalaisten itse tuottama ohjelma takaa monipuolisuuden ja rikkauden.

Juhlavuoden tunnuksia saavat käyttää viralliset yhteistyökumppanit, joilta edellytetään juhlavuoden esille tuomista sekä jotakin Suomea hyödyttävää tekoa.

Erilaista ohjelmaa, sekä yritysten että kansalais- on paljon. Presidentti tulee kiertämään kaikki maakunnat. Viimeisellä viikolla, juuri ennen itsenäisyyspäivää, on jokin suuri kansallinen tapahtuma joka päivä eri puolilla Suomea.

UM on luopumassa Kehitysyhteistyötalosta, kaikki toiminta tullaan keskittämään Merikasarmiin.

Seuran puheenjohtaja kertoi tarkemmin seuran tulevasta Suomi 100 -juhlavuoden suuresta Syödään yhdessä -tapahtumasta elokuussa Merisotilaantorilla.

Vuosikokous 25.2.2019

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous
25.2.2019 klo 18 – 19.50 Katajanokan kasinon kenraalisalissa

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste avasi kokouksen. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Rytsölä ja sihteeriksi Martin Bunders.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Alkula ja Rea Anner.

4. Vuoden 2018 toimintakertomus ja sen hyväksyminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Vuoden 2018 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018.

6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin, 20 euroa/henkilö ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Kokouksessa esitetiin molempiin korotusta. Päätettiin yksimielisesti pitää henkilöjäsenmaksu ennallaan 20 eurossa, mutta korottaa yhteisömaksu 100 euroon. Keskustelussa jäseniä kehotettiin aktiiviseen jäsenhankintaan taloyhtiöissään.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olevat Helena Alkula, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Sirpa Pääsky ja Aarno Teittinen valittiin uudelleen. Marketta Suontakanen-Kamaja valittiin uutena jäsenenä erovuoroisen Rea Annerin tilalle. Todettiin, että toimikuntiin kutsutaan lisäksi asiantuntijoita.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Muut asiat, keskustelu
Keskusteltiin kokousten pitopaikoista, Katajanokalla asuvien eri alojen asiantuntijoiden mahdollisesta esiintymisestä ja kulttuurikierroksien järjestämisestä yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

Tuomas Rytsölä            Martin Bunders
puheenjohtaja               sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Helena Alkula            Rea Anner

————————————-
Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista.
Ennen kokousta Reserviupseerikerhon toiminnanjohtaja Janne Kosunen kertoi vuonna 1913 rakennetun Kasinon vaiheista ja Kasinolla perustetuista maanpuolustusjärjestöistä.

Vuosikokous 28.2.2011

savelakauppatori.jpg
savelakauppatori.jpg

Katanokkaseura ry:n vuosikokous pidettiin 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa. Kokoukseen osallistui 37 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen arkkitehti Mika Savela esitteli diplomityössään kehittelemiään mielenkiintoisia  ideoita Katajokan elävöittämiseksi.

Tarkistamaton pöytäkirja:

Katajanokkaseuran vuosikokous 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi vuosikokouksen klo 19:15.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen, sihteeriksi Helena Alkula, pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Aurora Heickell ja Irja Leimu.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan seuran sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Edellisen vuoden toimintakertomus
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; päätetään tilien hyväksymisestä
Seuran vt. taloudenhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Tuula Palaste-Eerola esitteli johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Talousarvio
Hyväksyttiin johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2011.

8. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan: 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa yhteisöjäsen.

9. Seuran kokousten koollekutsumistapa
Päätettiin, että kutsu lähetetään jäsenille postitse sekä jaetaan kotisuorana (Itellan palvelu) katajanokkalaisiin talouksiin.

10. Seuran johtokunnan puheenjohtajan (seuran puheenjohtajan) valinta
Valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola seuran puheenjohtajaksi.

11. Jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Valittiin uudestaan johtokuntaan Helena Alkula, Rea Anner, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen ja Risto Jaakkola. Uusina jäseninä johtokuntaan valittin Jussi Nilsson, Susanna Widlund ja Kaisa Väisänen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa
Valittiin toiminnantarkastajiksi Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Muut asiat
Muita asioita ei ollut esitetty kokouksessa käsiteltäväksi sääntöjen 9 §:n määräämässä ajassa 30 päivää ennen vuosikokousta. Johtokunta ei myöskään esittänyt muita asioita kokouksen käsiteltäväksi.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tuula Palaste päätti kokouksen klo 19:17.

savelakartta.jpg

 

Vuosikokous 1.3.2012

Katajanokkaseuran vuosikokous 1.3.2012 klo 18

SKS:n päärakennuksessa (Hallituskatu 1)

Tarkistamaton pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen ja edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Karppinen ja Hilkka Aalto.

4. Vuoden 2011 toimintakertomus

Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen.

5. Vuoden 2011 tilinpäätös

Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös. Toiminnantarkastuskertomus ja muut kokoukselle esitetyt asiakirjat, toimintakertomus vuodelta 2011, tilinpäätös vuodelta 2001 ja toimintasuunnitelma ovat seuran verkkosivuilla skatta.fi.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

8. Jäsenmaksun suuruus 2012

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennenkin eli 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2012

Hyväksyttiin vuoden 2011 linjausta noudattava talousarvio vuodelle 2012.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Päätettiin pitää entisenä: jäsenille lähetetään kutsu kirjeitse. Tämän lisäksi jaetaan Katajanokan talouksiin joukkojakeluna Katajanokan kieku -tiedotuslehtinen.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Valittiin uudestaan johtokuntaan erovuoroisista Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Kati Laasonen.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta (verksamhetsgranskare).

Valittiin toiminnantarkastajiksi Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö.

14. Muut asiat, keskustelu

Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

Toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä keskusteltiin ongelmista, joita oman postin puuttuminen aiheuttaa Katajanokalla.

 

– – –

Kokouksen aluksi Sirkka-Liisa Mettomäki kertoi SKS:n toiminnasta ja rakennuksesta. SKS:n verkkosivujen osoite on www.finlit.fi.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin Guggenheimista. Keskustelun alustajina toimivat museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen.

Kokouksen osallistujamäärä: 46

Vuosikokous 28.2.2005

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf:n vuosikokous pidettiin 28.2.2005 klo 18.00 Katajanokan ala-asteen koulun ruokalassa, Laivastokuja 6. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti Katajanokan ympäristöasioista, erityisesti uusista rakennuksista. Harmiteltiin myös jälleen kerran ympäristön koirien jätösongelmaa ja sitä, että seuralta puuttuu edelleenkin nettisivut (tämä asia onneksi on korjautunut toukokuussa 2005).

Årsmötet 2005 hölls på lågstadieskolan 28.2.2005. Diskussionen var livlig kring miljöfrågorna, i synnerhet nybyggena vid Mastgatan var på tapeten. Den eviga frågan om hundbajs på olämpliga ställen var uppe igen och att Skatudden inte ännu har egna hemsidor diskuterades. Till all lycka har vi rått bot på den senare saken fr.o.m. maj.

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Marja Karppanen toivotti läsnä olleet n. 30 katajanokkalaista (liite) tervetulleeksi ja avasi varsinaisen vuosikokouksen klo 18.15. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Kimmo Hyvärinen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Laasonen ja Nils Törnqvist.

4. Vuoden 2004 toimintakertomus

Kimmo Hyvärinen luki vuoden 2004 vuosikertomuksen seuran toiminnasta. Keskustelussa tuotiin esille mm. yhteisöjäsenten merkitys sekä esitettiin, että seuran jäsenet voisivat ottaa asian esille taloyhtiöiden yhtiökokouksissa ja että Katajanokalla toimivien huoltoyhtiöiden tiloihin voisi viedä yhtiöjäseneksi ilmoittautumista varten ilmoittautumislomakkeita. Puheenjohtaja Laakkonen esitti, että em. asiat siirrettäisiin kohtaan 7. ja että uusi Katajanokkaseuran johtokunta ottaisi esitykset vuoden 2005 työlistalleen. Puheenvuoroissa esitettiin myös kiitosta johtokunnan toiminnasta vuonna 2004.

5. Vuoden 2004 tilinpäätös

Seuran rahastonhoitaja Martin Bunders esitteli vuoden 2004 tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Marja Karppanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2005 (liite), jossa korostuu seuran 60-vuotisjuhla. Juhlavuoteen liittyviä tapahtumia ovat Katajanokkapäivä 23.4., johon sisältyy sekä päivä- ja iltatapahtuma. Syksyllä toteutettavaan juhlavuoden valokuvanäyttelyyn Katajanokan vaiheista pyydetään katajanokkalaisten valokuvia. Katajanokan ympärijuoksutapahtuma pidetään elokuussa – nyt jo 57. kerran. Juhlavuoden pääjuhla järjestetään Kino K-13:ssa lokakuun lopussa. Seuran tiedotuslehtinen Katajanokan Kieku ilmestyy n. 3 kertaa ja perinteinen vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku julkaistaan juhlanumerona joulukuussa.

 

Toimintasuunnitelman aiheiden lisäksi keskusteltiin mm. joidenkin koiranomistajien piittaamattomuudesta korjata koirien jätökset kadulta sekä muualta kaupungin alueelta autoilla tulevien tavasta ulkoiluttaa koiriaan rantojen tuntumassa, korjaamatta talteen koirien jätöksiä. Lisäksi ehdotettiin puuttuvia Katajanokkaseuran nettisivuja toteutettavaksi esim. työllistämistuella palkattavan henkilön toimesta. Todettiin pöytäkirjaan merkittäväksi, että uusi johtokunta selvittää nettisivuasiaa.

8. Jäsenmaksun suuruus 2005

Jäsenmaksuiksi päätettiin johtokunnan ehdotuksen mukaisesti samat kuin 2004: 10 euroa/henkilöjäsen ja 40 euroa/yhteisöjäsen. Tässä yhteydessä palattiin keskusteluun taloyhtiöiden roolista jäsenenä: taloyhtiöille seuran jäsenyys voi olla merkittävä yhteydenpito- ja informaatiokanava.

9. Talousarvio vuodelle 2005

Martin Bunders esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Johtokunnan ehdotus kokouskutsun lähettämisestä samaan tapaan kuin ennenkin eli Kieku-lehdykällä kaikkiin katajanokkalaisiin talouksiin hyväksyttiin.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

Johtokunnan ehdotus oli Marja Karppanen, joka valitiin yksimielisesti ja kiitoksin kolmanneksi vuodeksi tehtävään.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Erovuoroista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Sampo Honkala, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola ja Tarja Tuttavainen-Levanoja. Uusiksi jäseniksi valittiin Tarja Djateu, Sinikka Harpf ja Nina Wendelin.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Leo R. Hertzberg. Varatilintarkastajiksi valittiin Jussi Tammelin ja Aarne Pulliainen.

 

14. Muut asiat, keskustelu
Muita johtokunnalle käsiteltäviksi ilmoitettuja asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti varsinaisen vuosikokouksen klo 19.15. Tämän jälkeen johtokunnan ympäristötoimikunnan kokoonkutsuja Kimmo Hyvärinen kävi lävitse tiedossa olevia Katajanokan rakennuskohteita 2005-2008. Keskustelussa käsiteltiin mm. Mastokadun aluetta, Katajanokan vankilan muutosta hotelliksi vuoden 2006 alusta ja Katajanokan puiston suunnitteluun osallistumista keväällä 2005. Lisäksi sivuttiin pysäköintiluolan suunnittelua Keskon-Kruunuvuorenkadun alueelle, vierasvenesataman laajennusta ja Merikasarmin alueelle rakennettavaa maanalalaista hätäkeskusta. Erityistä mielenkiintoa ja keskustelua herätti satamaan tuleva ja maisemaan vaikuttava rekkojen läpivalaisurakennus sekä Katajanokan huoltoaseman kohtalo ja tontin käyttö.

Lisäksi Marja Karppanen kertoi Helsingin terveysviraston pilottikokeilusta, jossa Vironniemen terveysaseman laboratoriopalvelut – lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia – siirretään kokeilun ajaksi 1.4.-30.9.2005 HUSLAB-toiminnan piiriin. Tällöin laboratoriopalvelujen saanti vaikeutuisi huomattavasti Katajanokan alueella ja erityisesti vanhusten osalta. Helsingin kaupunki ei ole millään tavalla kertonut asiasta eikä ole ottanut yhteyttä Katajanokkaseuraan. Myöskään puhelimella tavoitetut terveyslautakunnan jäsenet eivät ole osanneet kertoa asiasta. Seura jatkaa yhdessä muiden kokeilualueiden (3 kpl) asukasyhdistysten kanssa asian selvittämistä Helsingin kaupungilta.

Lopuksi Marja Karppanen kertoi Katajanokkaseuran järjestämästä jäsenmatkasta Riikaan 14.-18.4.2005. Matkan hinta on 400€ ja viimeinen ilmoittautumispäivä 10.3.2005. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Risto Laakkonen        Kimmo Hyvärinen
puheenjohtaja           sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Erkki Laasonen          Nils Törnqvist

Vuosikokous 25.2.2008

Katajanokkaseuran vuosikokous pidettiin 25.2.2008 Hotelli Katajanokan juhlasalissa.

Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista. Seura kiittää Hotelli Katajanokkaa kokoustilasta ja Katajanokan Huolto Oy:tä kahvitarjoilusta.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola toivotti kokousväen tervetulleeksi. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi seuran sihteeri Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Aalto ja Riitta Virtanen-Kakriainen.

4. Vuoden 2007 toimintakertomus
Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2007 vuosikertomuksen (liite).

5. Vuoden 2007 tilinpäätös
Seuran taloudenhoitaja Mattias Bremer esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2007.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2008 (liite). Lisäyksenä ehdotettiin ”Rakkauden silta” -idean puitteissa mahdollisuutta myös vanhoille pareille kiinnittää lukkonsa siltaan. Monikulttuurisen Helsingin merkeissä ehdotettiin myös Katajanokalla asuvien maahanmuuttajien huomioimista seuran toiminnassa. Lisäksi seuran puheenjohtaja ehdotti, että voitaisiin vuosittain valita katajanokkalainen Vuoden Yrittäjä: johtokunta laatii kriteerit ja palkitsemistavan, joka tullee olemaan kunniakirja.

8. Jäsenmaksun suuruus 2008
Johtokunnan esitys jäsenmaksun pitämisestä entisellä tasolla (15 euroa henkilö- ja 50 euroa yhteisöjäsen) hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Talousarvio vuodelle 2008
Mattias Bremer esitteli talousarvion. ”Kinokan keskuskomitean” puheenjohtaja Erkki Leimu kertoi lisäksi elokuvakerho Kinokan budjetista vuodelle 2008. Talousarvioesitys hyväksyttiin.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Päätettiin, että lähetetään jäsenille kutsu postitse.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös seuran joulukorteista. Esitettiin toivomus, että joka vuosi saataisiin uusi korttiaihe. Puheenjohtaja kertoi, että Pekka Vuori on hyväntahtoisesti antanut seuran käyttää korteissa Kaiun kansikuvaa. Seuralla on myös mahdollisuus teettää ensi jouluksi kortteja Wille Mikkolan Katajanokka-laivaa esittävästä maalauksesta.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Tuula Palaste-Eerola valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi kolmanneksi kaudeksi.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuorossa olleet Denise Bremer, Mattias Bremer, Martin Bunders, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Walldén-Paulig valittiin uudestaan. Johtokunnan uudet jäsenet ovat Aurora Heickell ja Riitta Laine.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Salme Jormanainen. Varalle valittiin Ingrid Heickell ja Jussi Tammelin.

14. Muut asiat, keskustelu
Keskusteltiin Helsingin hätäkeskuksen räjäytyksistä, erityisesti miksi räjäytetään niin myöhään. Todettiin, että uuden yleisötilaisuuden pitämiseen on tarvetta, esimerkiksi ensi syksynä. Katajanokalla ollaan myös huolissaan vanhoista hormeista. Vahingoista voi ilmoittaa myös sähköpostitse työmaan vastaavalle Erkki Tuunelalle, erkki.tuunela@kalliorakennus.com. Ehdotettiin ja päätettiin, että katajanokkalaisten puolesta seura lähettää kukkia Katajanokalla vaarallisesti puukotuksen kohteeksi joutuneelle taksiautoilijalle. Lopuksi katseltiin ja keskusteltiin seuran verkkosivuista. Koska kiinnostusta ilmeni, seura ryhtyy keräämään myös sähköpostilistaa jäsenistä.

Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista. Seura kiittää Hotelli Katajanokkaa kokoustilasta ja Katajanokan Huolto Oy:tä kahvitarjoilusta.

Vuosikokous 25.2.2009

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2009 UM:n viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa. Seura kiittää Ulkoministeriötä tilasta ja kahvitarjoilusta.

Viestintäosaston osastopäällikkö Petri Tuomi-Nikula toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja kertoi mm. viestintäosaston mielenkiintoisen rakennuksen historiasta. Kokouksen jälkeen kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marko Härkönen esitteli Katajanokanlaiturille suunnitellun uuden hotellin kaavoitustilannetta. Alustus herätti vilkasta keskustelua.

Kokouksen TARKISTAMATON pöytäkirja:

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 25.2.2009 klo 18:00 Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa (Kanavakatu 3 C)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtajan Tuula Palaste-Eerolan esteen vuoksi varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Heikki Saarinen.

4. Vuoden 2008 toimintakertomus
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2008.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Tarja Djateu esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2008.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2009. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi kävelyretkiä ympärijuoksun lisäksi, ehdotus jätettiin seuran johtokunnalle kehitettäväksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2009
Hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään. Vuoden 2009 jäsenmaksu on 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2009
Hyväksyttiin rahastonhoitaja Tarja Djateun esittelemä vuoden 2009 talousarvio. 

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Kokoonkutsumistapa pidetään entisenä: ilmoitetaan postin välityksellä jäsenille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen ja Risto Jaakkola Uusiakin jäseniä saatiin: Kalevi Korhonen ja Markku Lounatvuori.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Jussi Tammelin, varalle Ingrid Heickell ja Salme Jormanainen.

14. Kunniajäsenen valinta
Kiitollisena taiteilija, graafikko Pekka Vuoren pitkäaikaisesta ja korkealaatuisesta panoksesta seuran hyväksi johtokunta esitti, että seura kutsuu Pekka Vuoren kunniajäsenekseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Muut asiat, keskustelu
Seuran sääntöjen 9 §:n mukaisesti johtokunnalle vähintään 30 päivää ennen kokousta ilmoitettuja asioita ei ollut.

Keskusteltiin sääntöjen 6 §:n muuttamisesta siten, että kunniajäseneksi voisi kutsua, paitsi seuran tarkoituksen toteuttamiseksi pitkäaikaisesti vaikuttaneen henkilön, myös Katajanokan hyväksi merkittävästi vaikuttaneen henkilön. Ehdotus jätettiin johtokunnalle harkittavaksi.

Vuosikokous 22.2.2010

Vuosikokous pidettiin Helsingin Sataman terminaalikahvilassa. Kokoukseen osallistui 53 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. sataman rekka- ja muusta liikenteestä ja valaistuksesta, laivojen lähtö- ja tuloaikoina liikenne on häiritsevän suurta. Ongelmana on mm. taksien ajaminen kadulla, jossa moottoriajoneuvolla ajo on kielletty; tästä satama lupasi huomauttaa taksiliitolle. Asukkaiden kysymyksiin vastasivat viestintäpäällikkö Eeva Hietanen, satamajohtaja Heikki Nissinen, satamakapteeni Jukka Kallio, suunnittelupäällikkö Raili Niemelä, matkustajaliikennepäällikkö Jussi Malm ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta.

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:
Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 22.2.2009 klo 18:00
Helsingin Sataman terminaalin kahvilassa, Katajanokanlaituri 8

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Aalto ja Lasse Kyrö.

4. Vuoden 2009 toimintakertomus
Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2009.

5. Vuoden 2009 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Pirjo Hovi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2009.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2010.

8. Jäsenmaksu 2010
Hyväksyttiin johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään eli 15 euroa henkilöjäsen ja 50 euroa yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerolan esittelemä vuoden 2010 talousarvio.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Pidetään entisenä, ilmoitetaan kirjeitse kaikille jäsenille. Kutsu voidaan lähettää lisäksi myös joukkopostituksena kaikille katajanokkalaisille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä kaikki valittiin uudestaan.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell, varalle Salme Jormanainen ja Erja Saraste.

14. Muut asiat, keskustelu ja kokouksen päättäminen
Seura on vastustanut Katajanokanlaituri 2 :n hotelliasemakaavaa sellaisena, kun se nyt on kaupunginhallituksen käsittelyssä, suunniteltu rakennus ei sovi tälle paikalle. Puheenjohtaja kertoi adressista, jonka voi allekirjoittaa internetissä.

Puheenjohtaja kiitti Helsingin Satamaa kokoustilasta ja tarjoilusta ja päätti vuosikokouksen klo 19.

Vuosikokous 25.2.2014

Katajanokkaseuran vuosikokous 25.2.2014 klo 18-20:30
Kirkkohallituksen juhlasali

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran varapuheenjohtaja Aurora Heickell avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Rytsölä ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Kahri ja Kirsti Katz.

4. Vuoden 2013 toimintakertomus
Aurora Heickell esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
-Keskustelussa seuran vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku sai kiitosta. Kaiun päätoimittaja Aurora muistutti, että Kaiun foorumi on vapaa: kirjoituksia toivotaan.
Tiedotukseen toivottiin parannusta, esimerkiksi seuran verkkosivujen entinen keskustelupalsta oli vilkkaampi kuin nykyinen. Seuran olisi syytä myös olla Facebookissa.

5. Vuoden 2013 tilinpäätös
Seuran rahastonhoitaja Susanna Widlund esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Aurora Heickell esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2014, joka hyväksyttiin.
– Ehdotettiin Katajanokka-paidan hankkimista, esimerkiksi seuran juhlavuoden 2015 kunniaksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2014
Kokous päätti nostaa jäsenmaksua viidellä eurolla 20 euroon henkilöjäseniltä. Yhteisöjäsenten maksu pysyy johtokunnan esityksen mukaisena eli 50 eurossa.
– Tässä yhteydessä esitettiin, että myös viljelylaatikon hintaa voisi nostaa 15 eurosta 20 euroon.

9. Talousarvio vuodelle 2014
Hyväksyttiin johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2013. – Todettiin tässä vaiheessa, että kaupunki ei avusta toimintaa. Pohdittiin myös, voisiko Kinokka olla jotenkin mukana taiteiden yössä elokuussa.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Päätettiin pitää entisenä.
– Johtokunta sai tehtäväkseen tutkia, miten sähköpostia voitaisiin hyödyntää tiedottamisessa paremmin.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuorossa olleet Aurora Heickell, Erkki Leimu, Martin Bunders, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig valittiin uudestaan. Johtokunnasta eronneen Kaisa Väisäsen tilalle valittiin Anna Eloaho.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, varalle Airi Jaro ja Sirpa Pääsky.

14. Muut asiat
Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

– – –

Kokoukseen osallistui 42 henkilöä.

Kokouksen jälkeen Kirkkohallituksen selvitysmies Jukka Laurila kertoi, että Kirkkohallitus muuttaa syksyllä Eteläranta 8:aan. Kirkon keskusrahaston omistamat talot Satamakatu 9 ja 11 sekä Luotsikatu 1a ja 1 myydään ja muutetaan asuintaloiksi; Kirkkohallitus osti rakenuukset aikoinaan Pauligilta, myöhemmin tiloihin on muuttanut myös kirkon ulkomaanapu. Quorum rahastoyhtiön johtaja Kristian Warras kertoi projektin rahoittamisesta, arkkitehdit Pave Mikkonen ja Marttiina Vierimaa esittelivät rakennuksia kuvin sekä alustavia suunnitelmia. Kun kaavamuutos muiden kuin Luotsikatu 1:n rakennuksen osalta on valmis, asunnot voisivat valmistua alustavasti 2017. Suunnitelmassa on kaikenkokoisia asuntoja n. 40 m2 (mahdollisesti jopa) 300 m2:iin, yhteensä noin 100 kpl. Jukka Laurila lupasi, että syksyllä Kirkkohallituksen muuton jälkeen järjestetään kiertokäynti ainakin erityistä kiinnostusta herättäneseen Gesellius-Lindgren-Saarisen piirtämään Luotsikatu 1:n rakennukseen.