KINOKKA ESITTÄÄ: KINO K13 sunnuntaina 16.10 klo 15.00 BELFAST

KINO K13 sunnuntaina 16.10 klo 15.00 BELFAST

BELFAST
BRITANNIA 2022
Pituus: 98 min
Ikäraja: K12
Ohjaus: Kenneth Branagh
Käsikirjoitus: Kenneth Branagh

Näyttelijät: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds

Oscar®-ehdokas Kenneth Branaghin ohjaama ja valovoimaisen näyttelijäkaartin tähdittämä Belfast on henkilökohtainen tarina muistojen voimasta täynnä iloa.
Elokuva sijoittuu 1960-luvun lopun Pohjois-Irlantiin. Tapahtumien keskiössä on Buddy, koulupoika teini-iän kynnyksellä.
Hänen elämäänsä kuuluvat rakastava perhe, metkut kavereiden kanssa ja orastava romanssi.
Hänen rakas kotikaupunkinsa on kuitenkin päivä päivältä voimistuvien levottomuuksien kourissa, ja perheellä on edessään vaikea valinta.
Heidän on päätettävä, jäävätkö he odottamaan, että konflikti menee ohi, vai jättävätkö he kaiken taakseen uuden elämän tähden.
Elokuvassa puhutaan englantia, suomenkielinen tekstitys.

Elokuvalippu: 6 euroa + jäsenkortti 2 euroa (korttimaksumahdollisuus)
Saliin mahtuu 150 katsojaa
Paikka: Kino K13 (Katajanokanlaituri 11 A)
Aika: Sunnuntaina 16.10 klo 15

Ethän tule sairaana elokuviin.
Tervetuloa

Tervetuloa Ankkalampeen – Välkommen till Ankdammen

Päiväkoti Ankkalampi on hyvinvoinnin, laadukkaan arjen ja toiminnallisen kaksikielisyyden päiväkoti! Samalla se on ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan työpaikka sekä sitoutuneiden ja lapsiinsa panostavien vanhempien vaihtoehto, jossa lapset, henkilökunta sekä vanhemmat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.

Päiväkoti Ankkalampi Daghemmet Ankdammen är ett tvåspråkigt daghem som strävar efter välmående samt en god och trygg vardag för såväl barn som vuxna!

Tervetuloa Katajanokalle!

Seuraava Päiväkoti Ankkalammen – Daghemmet Ankdammenin kohde aukeaa maaliskuun 7. päivä osoitteessa Merikasarminkatu 8.  Katajanokan Ankkalammessa on 30 hoitopaikkaa, 10-15 suomenkielistä ja 10-15 ruotsinkielistä paikka! Päiväkoti Ankkalammessa tarjotaan lapsille turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö, jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen.

Välkommen till Skatudden

Päiväkoti Ankkalampi – Daghemmet Ankdammen öppnar en enhet på Skatudden i mars 2011. I Ankdammen på Skatudden (Marinkaserngatan 8) finns det totalt 30 dagvårdplatser, 10 -15 svenskspråkiga platser och 10-15 finskspråkliga platser. Under samma tak fungerar parallellt en finskspråkig och en svenskspråkig barngrupp. Den pedagogiska handledningen sker på barnets modersmål men barnet kommer även på ett naturligt sätt i kontakt med det andra inhemska språket.

www.ankkalampi-ankdammen.fi

Vuosikokous 1.3.2022 pöytäkirja

Katajanokkaseuran vuosikokous 1.3.2022 klo 18 Uspenskin katedraalin kryptassa
Tarkistamaton pöytäkirja

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Tuomi-Nikula ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Laasonen ja Päivi Seiskari.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

Seuran puheenjohtaja Kati Laasonen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen. Keskustelua käytiin mm. Katajanokan Kaiun jakelusta, joka Postin toimesta osaksi epäonnistui. Vuonna 2022 Kaiku tultaneen jakamaan jäsenille sekä pidetään saatavilla Katajanokkalaisissa kaupoissa ja liikkeissä. Keskusteltiin myös seuran ympäristöä koskevista lausunnoista. Kaikki lausunnot löytyvät seuran verkkosivuilta skatta.fi.

4. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä.

Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma.

Seuran puheenjohtaja Kati Laasonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Keskusteltiin Satamakatu-ideoista, joista voi lukea tarkemmin 2021 Kaiusta. Keskusteltiin myös tiedottamisesta, ehdotettiin esim. kuukausiblogia tai vastaavaa, jossa kerrottaisiin seuran kuulumisia, kerran vuodessa ilmestyvän Kaiun lisäksi. Toimintasuunnitelmaan pyydettiin lisättäväksi HSL:n mahdollisesti muuttuviin tariffeihin vaikuttamiseen. Lisättiin myös kärjen pallokentän avajaiset toimintasuunnitelmaan. Otettiin myös esille kysymys Matruusinpuistoonkin liittyvistä rakentamissuunnitelmista; tätä asiaa Katajanokkaseura pitää tarkasti silmällä.

6. Hyväksytään talousarvio.

Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotettiin yhteistä viestiä taloyhtiöille, jotta saataisiin useampia yhteisöjäseniä.

7. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksu entisen suuruisena eli 20 euroa/henkilöjäsen ja 100 euroa yhteisöjäsen.

8. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.

Päätettiin lähettää kutsu jäsenille sähköpostitse ja ilmoittaa kokouksesta seuran verkkosivuilla.

9. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

Kati Laasonen valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi.

10. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

Erovuoroisista valittiin uudestaan Eija Halla, Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Sisko Lounatvuori, Tuula Palaste ja Kirsti Tolvanen. Uusia jäseniä ei saatu.

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Valittiin varsinaiseksi Markku Lounatvuori ja varalle Ingrid Heickell.

12. Päätetään sääntöuudistuksesta.

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan esityksen sääntömuutoksista. Kokouksessa ei esitetty muutoksia esitykseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:24.

– – –

Kokoukseen osallistui paikan päällä Uspenskin katedraalin kryptassa 20 ja Teamsin kautta 20 henkilöä.

Kokouksen jälkeen Helsingin Sataman tekninen johtaja Pekka Hellström kertoi Sataman uusista järjestelyistä ja rakentamisesta. Tallinnan laivat siirtyvät Länsisatamaan ja Katajanokalle jäävät ruotsinlaivat. Siirtäminen edellyttää Länsisataman laajentamista ja satamatunnelin (kustannusarvio 260 M€, jonka maksaa Helsingin Satama) rakentamista Länsiväylälle. Tunneli tulee olemaan vain satamaliikennettä varten.

Länsisataman muutosten toteuttamisen jälkeen on mahdollista siirtää Ruotsin laivaliikenne Katajanokalle. Katajanokalle suunnitellaan uutta matkustajaterminaalirakennusta, nykyinen on mm. liian lähellä merta. Rakentamisvaihe tullee olemaan vuosina 2028-2029. Muutoksen myötä tavaraliikenne Katajanokalta vähenee, mutta tulee edelleen olemaan ajallisesti keskittynyttä aamupäivään ja iltapäivään. Kaavoitus- ja suunnitteluprosessi 2023-2024.

Kysymyksiin vastasi myös suunnittelupäällikkö Satu Aapra. Tilaisuuteen osallistui lisäksi Sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen.

Kinokka esittää 27.10.: Kilimanjaron lumet

kilimanjaron lumet

KILIMANJARON LUMET (Les neiges du Kilimandjaro)
Ranska 2011
Pituus: 107 min
Ikäraja: K-12
Ohjaus: Robert Guédiguian
Käsikirjoitus: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milési
Näyttelijät: Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Anais Demoustier, Julie Marie Parmentier

 

Elokuvalippu: 4 euroa + jäsenkortti 1 euro
Paikka: Kino K-13 (Kanavakatu 12)
Aika: Sunnuntaina 27.10. klo 15

Elokuvan jälkeen nautitaan yhdessäolosta ja virkistävästä tarjoilusta. Tervetuloa!

 

Seuran kommentti raitiolinjasuunnitelmiin

1920 -luku . Rahastajia ja raitiovaununkuljettajia sekä raitiovaunu numero 4 Töölön raitiovaunuhalleilla. Joukossa Ruth Saario.

Ratikkalinjastovaihtoehdot

Katajanokkaseura haluaa esittää HSL:n kaupunki- ja pikaraitioliikenteen linjastosuunnitelman alustavista linjastoluonnoksista seuraavaa:

Katajanokka on Helsingin ainoita kaupunginosia, joiden joukkoliikenne on pelkästään raitiovaunujen varassa. Suhde ratikkaan on lähtökohtaisesti hyvin myönteinen, mutta ratikkarata on myös häiriöille altis. Yllättävien mutta varsin yleisten liikennehäiriöiden osalta monet tapahtumat esimerkiksi Senaatintorilla, Aleksilla tai Eduskuntatalon edessä viivästyttävät tai keskeyttävät liikennöinnin – ilman, että siitä voidaan tiedottaa pysäkeillä odottaville. Näin ollen on toivottavaa, että Katajanokalle liikennöisi jatkuvasti kaksi linjaa, eri reittejä pitkin. Nykyinen linja 5 ei käytännössä juuri pysty palvelemaan katajanokkalaisia. Katajanokanlaiturin varrelle suunnitellut toiminnot perustelevat liikennöinnin mittavaa lisäämistä.

Esitetyistä linjastovaihtoehdoista vaihtoehto B linjat kulkevat pääosin eri reittejä ja peittävät yhdessä hyvin koko kantakaupungin sen pohjoisia osia myöten ja tarjoaa suoran yhteyden esimerkiksi Rautatieasemalle. Linja 10 on selkeä ja nopea kulkien nykyisen nelosen tapaan Aleksia ja Mannerheimintietä pitkin Töölön tullille (josta voi jatkaa joko Pikku-Huopalahteen tai Munkkiniemeen. Linja 5 kiemurtelee hitaammin, mutta uusia, tärkeitä kytkentöjä ovat Kruununhaka, Yliopiston metroasema, Rautatieasema ja Kamppi sekä Etu-Töölön, Kallion, Vallilan ja Käpylän alueet.   

Vaihtoehdossa A molemmat linjat kulkevat samaa reittiä Runeberginkadun kautta Töölön torille, josta linja jatkaa Käpylään ja linja 5 Pasilaan. Kantakaupungin pohjoisosiin ja Pasilaan saadaan suorat, mutta hyvin hitaat yhteydet, kun taas Mannerheimintien varsi ja Kruununhaka-Hakaniemen seutu jäävät lähes kokonaan ja ratikan palvelualueen ulkopuolelle. Yhteisellä runkolinjalla vuoroväli muodostuu hyvinkin lyhyeksi, mutta reitti on liikennehäiriöille hyvin altis.

Yhteenvedonomaisesti seura katsoo, että vaihtoehto A on asukkaiden ja muiden toimijoiden kannalta nykyistä linjatarjontaa selvästi huonompi ja vaihtoehto B taas nykyistä selvästi parempi.

KINOKKA ESITTÄÄ: KINO K13 sunnuntaina 18.09 klo 15.00 HYTTI NRO 6

HYTTI NRO 6
SUOMI 2021
Pituus: 106 min
Ikäraja: K7
Ohjaus: Juho Kuosmanen
Käsikirjoitus: Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho Kuosmanen
Näyttelijät: Seidi Haarla, Yuriy Borisov

Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix’lla palkittu Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 vie unohtumattomalle junamatkalle arktisten neuvostomaisemien halki.
Sydänsurujaan Moskovasta Murmanskiin pakeneva Laura (Seidi Haarla) saa hyttikaverikseen kovapintaisen kaivostyöntekijän Ljohan (Juri Borisov).
Lauran odotukset rauhoittavasta etsikkomatkasta karisevat kerta heitolla, kun Ljoha juo itsensä äänekkääseen humalaan heti ensimmäisenä iltana.
Alun yhteentörmäyksen jälkeen eriparinen kaksikko alkaa kuitenkin löytää toisistaan jotakin yhteistä ja odottamatonta.
Hienovaraisen huumorin värittämä kohtaaminen täyteen ahdetun junan erikoislaatuisessa maailmassa saa kummatkin matkaajat näkemään myös itsensä uusin silmin.
Hymyilevä mies -elokuvallaan kansainväliseen menestykseen nousseen Kuosmasen lämmin ja vilpitön road movie on syntynyt Rosa Liksomin Finlandia-palkitun romaanin innoittamana.
Elokuvassa puhutaan suomea, ruotsin kielinen tekstitys.

Elokuvalippu: 6 euroa + jäsenkortti 2 euroa
Saliin mahtuu 150 katsojaa
Paikka: Kino K13 (Katajanokanlaituri 11 A)
Aika: Sunnuntaina 18.09 klo 15

Ethän tule sairaana elokuviin.
Tervetuloa
Katajanokkaseuran Kinokka

Nuorisotoiminta Katajanokalla päättyy

possutalo.jpg
possutalo.jpg

Helsingin nuorisolautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.12 alueellisen nuorisotyön toiminta- ja tilastrategian, jonka tavoitteena on tilojen keskittäminen ja siten henkilöstön vapauttaminen käytettäviksi uusiin tehtäviin. Katajanokan nuorisotyön osalta strategian hyväksyminen merkitsee luopumista Merikasarmin nuorisotalosta ja siten nuorisotyön loppumista alueellamme.

Nuorisotalomme kävijämäärät ovat olleet kasvussa koko syksyn ajan ja sama kehitys on jatkunut tänä vuonna: Katajanokan nuorille tilanne on hämmentävä ja ikävä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan toiminta "Possutalollamme" jatkuu toukokuun loppuun.

Tavoitteena on, että varhaisnuorisotoiminta voisi vielä tämän jälkeen jatkua 2 – 3 iltana viikossa, varmaa tietoa ei ole toistaiseksi saatu.
Katajanokkaseura ry on lähettänyt nuorisolautakunnalle marraskuussa kirjeen, seura on pahoillaan alueellisen nuorisotoiminnan supistamisesta ja ehdottaa Possutalolle monitoimitalon roolia: talo voisi nuorisotyön lisäksi olla myös Katajanokalla toimivien yhdistysten käytettävissä.

Nuorisotalon toiminta, ks. Merikassun sivu

SAPAN FUTISKOULUT JA PÄIVÄLEIRIT 7.-11.6. JA 9.-13.8.

FK_2008-08_Pallonkuljetuskisa-leikattu___Foto_LeenaP_IMG_0957.jpg
FK_2008-08_Pallonkuljetuskisa-leikattu___Foto_LeenaP_IMG_0957.jpg

Jalkapalloseura SAPA ry (Katajanokka-Kruununhaka-Kaisaniemi-Kallio) järjestää koululaisille ja tarhaikäisille Maajoukkueen jalkapallokouluja sekä kesäkuussa että elokuussa. Koululaiset voivat myös osallistua kahteen peräkkäiseen ryhmään, jolloin futiskoulupäivästä muodostuu koulupäivän pituinen päiväleiri.

SAPAn futiskoulut 7.-11.6. Kaisaniemen nappulakentällä ja 9.-13.8. Brahen kentällä Kalliossa seuraavasti:

Futiskoulu A:  09.00 11.00  Trixxx-taitoja ja kikkailua ala-asteikäisille futaajille! 

Elokuussa on vielä tilaa kaikissa ryhmissä.
Kesäkuussa on vielä tilaa futiskouluihin A ja B, sekä koululaisten päiväleiriin A+B klo 9.00-13.15, ilm.per 4.6.
Tarhaikäisten futiskoulu C on valitettavasti täynnä. Vapaita paikkoja voi kysyä: futiskoulu(at)sapa.fi
Elokuussa on vielä tilaa kaikissa ryhmissä. Det finns fortfarande lediga platser i samtliga grupper i augusti.
https://sites.google.com/site/sapanfutiskoulu/Home/2010

KINO K-13 sunnuntaina 23.4. klo 15.00: MATKALLA FLORIDAAN

matkalla floridaan netti

KINO K-13 sunnuntaina 23.4. klo 15.00: MATKALLA FLORIDAAN

MATKALLA FLORIDAAN (Floride)
Ranska 2015
Pituus: 110 min
Ikäraja: K7
Ohjaus: Philippe Le Guay
Käsikirjoitus: Philippe Le Guay, Jérôme Tonnerre, Florian Zeller
Näyttelijät: Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Laurent Lucas, Anamaria Marinca, Clément Métayer

MATKALLA FLORIDAAN on Philippe Le Guayn (Kuudennen kerroksen naiset, Pyöräretkellä Molièren kanssa) draama ikääntyvästä, kulmikkaasta isästä ja tämän aikuisesta tyttärestä.
Veteraaninäyttelijä Jean Rochefortin esittämä Claude on jo vuosikausia sitten eläköitynyt paperitehtailija, joka ei muistiongelmistaan huolimatta mielestään apua kaipaa.
Hän tekee kaikkensa savustaakseen tempauksillaan ulos talostaan yhden jos toisenkin kodinhoitajan ja tekee näin tyttärensä Carolin (Sandrine Kiberlain) huolehtimisyrityksistä turhia.
Vanhenemisen viiltävät totuudet käyvät käsi kädessä sen humorististen puolien kanssa.

Elokuvalippu: 5 euroa + jäsenkortti 1 euro
Paikka: Kino K-13 (Kanavakatu 12)
Aika: Sunnuntaina 23.4. klo 15

Elokuvan jälkeen nautitaan yhdessäolosta ja virkistävästä tarjoilusta.

Tervetuloa!