juoksija_syksy kopio.pngkanavaranta_kesa kopio.pngkerrostalot_kesa kopio.pnglaivastokatu_talvi kopio.pngmelojat kopio.pngpolku_karjessa_talvi kopio.pngportaat kopio.pngseura_kelluvakonttori kopio.pnguspenski kopio.pngviikkari_enso kopio.png

 Uutinen kaupungin sivuilta:

15.05.07 Hitas-järjestelmän kehittäminen

Helsingin kaupunki on teettänyt tutkimuksen Hitas-järjestelmään sisältyvästä jälleenmyyntihintojen sääntelystä. Tutkimuksen teki tarjouskilpailun jälkeen Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. Asuntolautakunta käsittelee tutkimusraporttia kokouksessaan 22.5.2007 ja toimittanee tutkimusraportin edelleen jatkotoimenpiteitä varten kaupunginhallitukselle. Eduskunnan oikeusasiamiehelle jätetyistä hitas-asioita koskevista kanteluista oikeusasiamies antoi 22.6.2006 ratkaisun, jossa hän esitti, että Helsingin kaupunki ottaisi vielä harkittavaksi, miten Hitas-enimmäishintojen määrittämistä koskevaa järjestelmää voitaisiin kehittää siinä mahdollisesti olevien epäkohtien korjaamiseksi.
Kiinteistöviraston asuntoasiainosaston verkkosivut
Hitas-enimmäishintojen laskentamenetelmän arviointi, VTT:n tutkimusraportti (.pdf)

Ihme-nykytaidefestivaalin vuoden teos on Superflex-taiteilijaryhmän elokuva ja veistos Eläköön nykyaika. Teos esitetään Helsingin Kauppatorilla 23. 3.–2. 4.

Tanskalaisen Superflexin teos esittää Alvar Aallon piirtämää Stora Enson taloa. Elokuva esitetään isolla taululla niin, että alkuperäisen talon voi nähdä yhtä aikaa elokuvan rakennuksen kanssa.

Esitys kestää yhtäjaksoisesti 10 päivää ympäri vuorokauden. Kokonaiskesto nousee peräti 240 tuntiin.

Ihme-päivät järjestetään Helsingin Vanhassa ylioppilastalossa 1.–3. huhtikuuta. Ohjelmassa on työpajoja, luentoja, keskusteluja ja elokuvia. Esim. katajanokkalaisia kiinnostavat luennot ovat lauantaina 2.4.

13:00 - 14:00 professori emerita Riitta Nikula: "Enso-Gutzeitin talo Katajanokalla - Alvar Aallon vihattu mestariteos vuodelta 1962";

14:00 - 14:20 arkkitehti Mikael Sundman: "Onnela vai ghetto presidentinlinnan naapurina?" Katajanokka venäläis-suomalainen kaupunginosa.

Maisema-arkkitehti Jouni Heinäsen luento "Kantakaupungin nivelet: kolmiopuistot ja jäännösaukiot" maanantaina 28.3. klo 18.30 Suomen rakennustaiteen museolla, Kasarminkatu 24

Helsinkiläisen kaupunkikuvan yksi ominaispiirre on kokoelma erisuuntaisten ruutukaavaverkkojen saumakohdissa sijaitsevia kolmiopuistoja ja -aukioita. Niiden tarinassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla asemakaavoituksen ja kaupunkipuiston historia. Luento valottaa kantakaupungin kolmioiden tarinaa alkuajoista nykypäivään.

Sisäänpääsy museon pääsylipulla 5/2,50 e.

Puutarhataiteen seuran jäsenille ilmainen sisäänpääsy.

Tervetuloa!

Hätäkeskuksen jo hyvän aikaa meneillään olleesta rakennustyöstä on lopulta tiedotettu, mutta toistaiseksi vain yhdelle naapuritalolle, Kukkaskartanon palvelutalolle.

Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa 16.4.2007 kerrotaan, että meneillään olevat ajotunnelin tukiseinä- ja kaivuutyöt kestävät kesäkuun 2007 loppuun, jonka jälkeen ajotunnelia louhitaan lokakuulle 2007. Sen jälkeen louhitaan Hätäkeskuksen varsinaisia kalliotiloja vuoden 2008 lopulle saakka. Kalliotilojen sisustustöitä tehdään sen jälkeen Hätäkeskuksen valmistumiseen (joskus vuonna 2010) saakka.

Rakennushankkeesta voi kysyä: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Asko Toppinen, 0400 958 886

Hätäkeskustoiminnasta voi kysyä: johtaja Markus Grönholm, 0500 - 407 591

Työmaan louhintatöistä voi kysyä: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, vastaava työnjohtaja Erkki Tuunela, 040 - 570 8634 ja työmaainsinööri Meeri Pöllänen, 050-341 1970

katseeseenkatkettynetti.jpg

Katajanokanrannnan katu- ja kävelytievalaisimet vaihdetaan uusiin. Kadun varteen asennetaan uudet pylväät ja keltaista valoa antavat Manta-valaisimet nykyisten pylväiden paikoille. Manta löytyy netistä Idmanin katuvalaisinluettelosta. Myös kävelyreitin matalat valaisimet vaihdetaan. Uusi valaisin on tyypppiä Victor ja se on nähtävissä Elektroskandian nettisivuilla. Valo kävelyraitilla säilyy nykyisellään valkoisena.

Muutoksesta vastaavat Helsingin Energia ja Rakennusvirasto.

Katajanokkaseuran vuosikokous pidetään maanantaina 28.2.2009 klo 18:00 Meritullin seurakuntatalossa Kruununhaassa, osoite Meritullintori 3. Katajanokkaseura tarjoaa kahvit.

Kaikki katajanokkalaiset ovat tervetulleita!

Kokouksen jälkeen arkkitehti Mika Savela kertoo diplomityössään kehittämissään ideoistaan Katajanokan elävöittämiseksi.

Helsingin hätäkeskuksen tiloja aletaan louhia Ulkoministeriön alaiseen kallioon. Työtä on jo alettu valmistella UM:n pohjoispuolen edustalla, johon tulee maanalaisen hätäkeskuksen ainoa sisään- ja ulosajoluiska. Muut uloskäynnit ja ilmanvaihtolaitteet rakennetaan eri puolille UM:n lähialuetta. Näkyvät rakennelmat tehdään Prof. Helanderin piirustusten mukaan. Rakennuslupahakemus on jo jätetty rakennusvalvontavirastoon, mutta ne ovat salaisia.

Hätäkeskus harkitsee, voisiko se silti näyttää maanpäälliset kuvat asukkaille. Väistämättä näkyville tulevat rakennelmat olisikin järkevä näyttää, koska ilman mitään tietoa lähiympäristön muutoksista hanke herättää runsaasti epätietoisuutta, eikä olisi hyvä aloitus hätäkeskuksen ja Katajanokan pitkäaikaiselle rinnakkaiselolle.  

Louhintaurakka valmistuu vuoden 2008 lopulla, jonka jälkeen sisätyöt kestävät vielä kesään 2010, jolloin hätäkeskus otetaan käyttöön.  Louhe kuljetetaan kuorma-autoilla ilmeisesti murskaamoon, koska kaikki kaupungin merentäyttökohteet ovat valitettavasti juuri nyt täynnä.

Taloyhtiöitä informoidaan ennen räjäytystöiden aloittamista, luultavasti pääsiäisen jälkeen. Lähitaloihin asennetaan tärinäanturit.  

haidenjalkeen.jpg

Laajasalon ratikkayhteys-vaihtoehdot Hylkysaari-Katajanokka tai Korkeasaari-Sompasaari-Kruununhaka esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle toukokuussa Kruununvuorenrannan osayleiskaavan yhteydessä. Molemmista on tiettävästi laadittu uusia kehitelmiä. Toukokuussa ei ole tarkoitus vielä tehdä valintaa. Kesän ja syksyn aikana vaihtoehtoja selvitetään edelleen (tekniikka, talous, luonto, kaupunkikuva) ja vuoden lopulla esitellään valintaehdotus.  

Katajanokan maanalainen pysäköintilaitos-suunnitelma on valmistumassa asukkaille esiteltäväksi. Kiinnostavaa on mm. sisään- ja ulosajoramppien paikat ja minne poistopiippu esitetään sijoitettavaksi.

Joomla templates by a4joomla