2024 Vuosikokouksen pöytäkirja

VUOSIKOKOUS 2024

PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.03.2024 klo 18

Paikka: Finca Las Ventanas kahvila,

Kanavaranta 3, Katajanokka

1. Kokouksen avaus

Finca Las Ventanas Oy;n Mikko Kauppinen kertoi kahvilan ja paahtimon toiminnasta.

Puheenjohtaja Kati Laasonen avasi kokouksen klo 18.10, ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Tuomi-Nikula ja sihteeriksi Eija Halla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laasonen ja Kaija Klinge. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli läsnä 39 jäsentä.

4. Käsiteltiin vuoden 2023 toimintakertomus.
Kati Laasonen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023.

5. Käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen hyväksymisestä.
Helena Alkula esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, luettiin toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätös hyväksyttiin.

6. Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma.
Kati Laasonen esitteli ja käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024

7. Hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio ja päätettiin jäsenmaksun suuruus.
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2024, joka hyväksyttiin.
Yksilö jäsenmaksun suuruus on 20 € ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 100€.

8. Valittiin seuran puheenjohtaja.
Seuran puheenjohtajana jatkaa Kati Laasonen.

9. Valittiin jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle. Tuula Palaste varapuheenjohtaja (ev), Eija Halla sihteeri (ev), Helena Alkula rahastonhoitaja, Martin Bunders (ev), Sinikka Harpf kokousemäntä, Aurora Heickell Kaikulehden päätoimittaja (ev), Marja Karppanen kulttuuritoimikunnan koollekutsuja (ev), Erkki Leimu, Aarno Teittinen, Kirsti Tolvanen urheilutoimikunnan koollekutsuja (ev), Sisko Lounatvuori, Staffan Lodenius ympäristötoimikunnan koollekutsuja, Tuomas Palasto, Sirpa Pääsky ja Tuula Teikari-Saebö (ev=erovuoroiset).

Johtokunnan erovuoroiset jatkavat johtokunnassa, lisäksi uutena jäsenenä Tuomas Palaston tilalle valittiin Lari Nylund.

10. Valittiin toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
Markku Lounatvuori valittiin toiminnantarkastajaksi ja varahenkilöksi valittiin Ingrid Heickell.

11. Muut asiat

-Ehdotettiin HSL:n kanssa keskustelua matkalippujen saatavuuden parantamiseksi laivamatkustajien osalta sekä heidän ohjeistamisestaan lipun hankinnassa terminaalin tullessa ja sieltä poistuttaessa.

-Liikennevalvonta, ajonopeudet ja liikenneturvallisuus puhuttivat kokoukseen osallistujia sekä laivojen rekkaliikenne.

-Terminaalin sekä terminaalin ympäristön sekä läheisten raitiovaunupysäkkien roskaisuus ja siivottomuus, ja kenelle alueiden hoito ja siistiminen kuuluu.

-Valmistuvan Varman liiketilojen Katajanokan Laiturin toimijoiden kanssa toivotaan kiinteää yhteistyötä ja heitä mukaan Katajanokkaseuran toimintaan.

-Oma Stadi hankkeen WC-hanke pallokentälle ei toteudu, mutta muita rahoitusvaihtoehtoja kaupungin kanssa selvitellään.

-Lari Nylund ilmoitti The Tall Ships Races Helsinki tapahtumasta 4.-7.7.2024.

– Katajanokan ympärijuoksun päivämääräksi on päätetty tänä vuonna 3.9.2024

-Aero Oy aloitti lentokoneliikennöinnin Katajanokalta 100-vuotta sitten 20.3.1924. Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitinen esitteli valokuvia Katajanokalta, ja samalla julkistettiin tieto, että Katajanokkaseura selvittää mahdollisuutta muistomerkin hankintaan Katajanokalle.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Petri Tuomi-Nikula  puheenjohtaja

Eija Halla sihteeri

Leena Laasonen ja Kaija Klinge  pöytäkirjantarkastajat