Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2017 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Keskon entisen kiinteistön muuttaminen asunnoiksi ja hotelliksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Helsinki Allas –hankkeen eteneminen

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Ulkoministeriön tilamuutokset

Yleiskaava 2050
Kävelykeskustasuunnitelma

Väliaikaisen päivittäistavarakauppapalvelun saamisen edistäminen Katajanokan ns. vanhalle puolelle.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 13.8., säävarauksella. Seuraamme puiston peruskorjauksen etenemistä.

Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja otamme yhteyttä kaupunkiin liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle sekä roskapönttöjen lisäämistä..

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista ja tuemme koulua uusien linnunpönttöjen rakentamisessa.

Nämä siivotaan keväällä. Luontoon yhdessä on Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema tänä vuonna.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Osallistumme Suomi 100 –juhliin järjestämällä Syödään yhdessä –tapahtuman perjantaina 25.8.2017. Tapahtuma on hyväksytty Suomi 100 viralliseen ohjelmaan.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.

Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 69. kerran.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet saada valokuvanäyttelymme esille Altaan uudessa päärakennuksessa tai muussa sopivassa tilassa.

Talousarvio 2017.pdf

 

 

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2016 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Yleiskaava 2050
Keskon suunnitelma kiinteistön muuttamisesta asunnoiksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
Parkkiluolahanke

Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen

Mattolaiturimme pyrimme pitämään asukkaiden käytettävissä.

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Katajanokan itäisen osan maaperän tutkiminen, järjestetään asukasilta.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 14.8.
Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Järjestämme Matruusinpuistoon Illallinen taivaan alla tai osallistumme johonkin muuhun kaupunkitempaukseen. Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä.

Vuosi 2016 on nimetty ympäristöministeriön taholta Vihervuodeksi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana on tänä vuonna ”Porukan paikat ja yhteiset ympäristöt”.  Molemmat teemat sopivat hyvin kaikkien puistojemme ja kaupunkiviljelymme tunnettuuden edistämiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
 Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.
 Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
·Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 68. kerran. Tänä vuonna kutsutaan mukaan Suomenlinnan koulu ja päiväkoti.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet ripustaa valokuvanäyttelymme Altaan tai muuhun sopivaan tilaan. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan nuorten katufestivaaliin ja Viking Linen katujuhlaan 27.5.

Talousarvio 2016

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2015 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
· Yleiskaava 2050
· Keskon suunnitelma kiinteistön mahdollisesta muuttamisesta asunnoiksi
· Parkkiluolahanke
· Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen
· Mattolaiturimme on siirtynyt Helsingin satamalta rakennusvirastolle: pyrimme pitämään sen asukkaiden käytettävissä.
· Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla
· Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen
· Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt
· Linnankatu 3:n rakentaminen
· Linnanpuistossa olevan entisen huoltorakennuksen käyttö

Katajanokan puistot
· Juhlistamme Tove Janssonin puiston 1-vuotispäivää puistopiknikillä
· Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa. Haemme lupaa noin 20 uudelle laatikolle, koska halukkaiden viljelijöiden jono kasvaa koko ajan..
· Pyrimme muutenkin edistämään Linnanpuiston asukaskäyttöä.

Yhteistoiminta
· Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
· Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
· Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.
· Toimitamme tarpeen mukaan Kieku-tiedotteita.
· Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä facebook-sivuja.

Muu toiminta
· Seura täyttää 70 vuotta. Juhlavuoden ohjelmassa on mm. museokäyntejä, valokuvanäyttely 70 vuotta 70 kuvaa, esitelmiä ja muistelmia ym. Pääjuhla on 4.10.2015 Kino K 13:ssa.
· Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 67. kerran
· Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
· Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä sekä mahdollisia muita tuotteita.
· Mikäli saamme Uudenmaan maakuntarahastolta hakemamme apurahan, toteutamme Katajanokan kotikaupunkipolun, joka esittelee Katajanokan mielenkiintoisia kohteita.

Budjetti2015.pdf

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty
1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2014 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Kirkkohallituksen toimistokiinteistöjen kaavamuutos, rakennusten myyminen ja muuttaminen asunnoiksi sekä Keskon suunnitelmat pääkonttorin muuttamisesta asuinkäyttöön
 • Mattolaiturimme: pyrimme säilyttämään sen asukkaiden käytössä
 • Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen
 • Maailmanpyörähankkeen eteneminen
 • Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla
 • Yleiskaava 2050
 • Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen ja Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Katajanokan puistot

 • Katajanokan puiston nimenmuutos Tove Janssonin puistoksi. 9.8.2014 2014 on kulunut 100 vuotta Tove Janssonin syntymästä: juhlistamme syntymäpäivää mm. istuttamalla tuomen Toven Janssonin puistoon.
 • Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa.
 • Pyrimme muutenkin edistämään Linnanpuiston asukaskäyttöä.
 • Muistutamme kaupunkia Katajanokan kärjen urheilukentän - jo kerran luvatusta -kunnostuksesta.

Yhteistoiminta

 • Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme koulun kuoron esiintymistä palvelutalossa joulun tienoilla,
 • Osallistumme tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan tilaisuuksiin ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista
 • Toimitamme tarpeen mukaan Kieku-tiedotteita
 • Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.

Muu toiminta

 • Vuonna 2015 seura täyttää 70 vuotta. Aloitamme juhlavuoden suunnittelun.
 • Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 68. kerran
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
 • Mahdollisuuksien mukaan jatkamme Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä.

Joomla templates by a4joomla