juoksija_syksy kopio.pngkanavaranta_kesa kopio.pngkerrostalot_kesa kopio.pnglaivastokatu_talvi kopio.pngmelojat kopio.pngpolku_karjessa_talvi kopio.pngportaat kopio.pngseura_kelluvakonttori kopio.pnguspenski kopio.pngviikkari_enso kopio.png
Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpideosa sitä syventävine artikkeleineen on koottu ‎kirjaksi. APOLI 2010 -niminen julkaisu julkaistiin perjantaina 11.6.2010 info- ja näyttelytila Laiturilla. APOLI ‎‎2010:ta on odotettu, sillä Helsinkiä lukuun ottamatta lähes kaikki muut suomalaiset suuret kaupungit ovat ‎jo tehneet julkaisun arkkitehtuuripolitiikastaan. Pääkaupungin arkkitehtuuriin sukeltavaa, 144-sivuista ‎kirjaa jaetaan aiheesta kiinnostuneille veloituksetta niin Laiturilla kuin Helsingin kaupungintalon aulan ‎Virka Galleriassa.

Stadin Slangi ry valitsi Stadin Friiduksi kirjailija Outi Pakkasen sekä Stadin Kundiksi toimittaja Peter Nymanin. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa valittiin myös Stadin Junnu, joksi valittiin viulisti Juho Valtonen. Valinnat julkistettiin Espan lavalla Helsinki-päivänä 12.6. nyt jo 15. kerran.

 

Siivouspäivää vietetään lauantaina 25.5.2013 Kauppiaankadulla.

Korttelin verran myyjiä. Tarjolla vaatteita, kirjoja, leluja, levyjä, elokuvia, kodin tavaraa...

Tuo ylimääräiset tavarasi myytäväksi. Shoppaile naapuruston parhaat löydöt.

siivouspiv 
on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin uusi juhlapäivä. Siivouspäivä muuttaa lauantaina kaupungit isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi, joille kuka tahansa voi tuoda ylimääräiset tavaransa myytäväksi tai annettavaksi.

Lisätietoja ja merkitse myyntipaikkasi kartalle: www.siivouspaiva.com

Helsingin kaupunginhallitus on 22.3.2010 päättänyt yhden äänen enemmistöllä viedä Katajanokanlaituri 2:n hotelliasemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavaehdotuksen mukaan Kanavaterminaalin paikalle rakennettaisiin lasinen kaksoisristin muotoinen hotelli.

Katajanokkaseura on vastustanut asemakaavaa, koska sen mielestä esitettyjen suunnitelmien mukainen rakennus ei sovi tälle paikalle. Jos olet samaa mieltä, allekirjoita adressi osoitteessa http://www.adressit.com/katajanokanhotelli  

Katajanokkaseura toimittaa adressin valtuustoryhmille tiedoksi ennen kokousta 7.4.

Lisätietoa Katajanokanlaituri 2:n asemakaavasta saa mm. tästä (Helsingin kaupungin Suunnitelmat kartalla – palvelu).

havainne 1.jpg

Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tervetuloa Katajanokan Kunnon kesäkauden avaukseen 28.–30.5.2012.

Luotsikadulla sijaitseva sisustus- ja lahjatavarakauppa Kaisla ja Kivi tarjoaa ilmaisen musiikkiesityksen 23. ja 24.4.

Katajanokkaseura haastatteli 13.8.2009 Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Petri Turkua Katajanokan luolarakentamisen nykyisestä vaiheesta. Asumista häirinneet suuret räjäytystyöt on saatu valmiiksi kevään kuluessa. Luolaston maanpäälliset rakennelmat eli kuilujen yläpäät valmistuvat syksyn aikana, minkä jälkeen sisustustöitä tehdään vielä pari vuotta. Luola otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta.

Su 6.5. klo 15, Aschan Café Jugend, Pohjoisesplanadi 19.
Helsingin 200-vuotista taivalta Suomen pääkaupunkina juhlistetaan kahvilakonsertin merkeissä.

Ohjelmassa kuullaan pianolle ja lauluäänelle sävellettyjä salonkimusiikin helmiä 1800- ja 1900-luvuilta. Esiintyjinä ovat Helsingin suomenkielisen työväenopiston laulun ja pianonsoiton opiskelijat.

Vapaa pääsy.

NÄYTTELY ARKKITEHTUURIMUSEOSSA 28.3.–27.5.2012

Ranta on urbaanin kohtaamisen ja toiminnan paikka. Näyttelyssä, jossa Katajanokka myös mukana tutustutaan World Design Capital Helsinki 2012 -teemavuoden kaupungeissa sijaitseviin ranta-alueisiin neljästä näkökulmasta, jotka kertovat erilaisista tavoista hyödyntää veden ja maan rajapintoja. http://www.mfa.fi/

OHJELMISTO

Museoviraston lausuntoja -tiedote 23/2009

Helsingin kanavaterminaalin alueen kaavaehdotusta ei pidä hyväksyä

Museovirasto on 19.5.2009 antanut Helsingin kaupungin hallintokeskukselle
lausunnon Helsingin kanavaterminaalin aluetta koskevasta asemakaava- ja
asemakaavan muutosehdotuksesta. Suunnittelualue on valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Sen kaavoituksessa on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriperinnön arvot
säilyvät. Alueidenkäytön on sovelluttava sen historialliseen kehitykseen.
Merellinen Helsinki on myös yksi Suomen kansallismaisemista. Koko
Eteläsatama aina Olympialaiturin kärkeen on yksi pääkaupungin
merkittävimmistä kulttuuriympäristöistä, jonka käyttöä ja rakentamista on
suunniteltava kokonaisvaltaisesti. Poikkeuksellisen arvokas ympäristö ja
myös varsin poikkeuksellinen rakennushanke edellyttävät erityisen
huolellista vaikutusten arviointia. Tämä ei ole toteutunut, vaan vaikutusten
arviointi on tehty valmiiksi räätälöidyn rakennushankkeen ehdoilla,
postimerkinomaisena hankekaavana. Vaikutusten arviointi on riittämätön
valtakunnallisesti merkittävään ympäristöön. Arviointi ei anna aihetta
muuttaa Museoviraston jo aiemmin esittämää kielteistä kantaa
kaavaehdotukseen ja rakennushankkeeseen. Museovirasto on jo aiemmin
todennut, että asemakaava ja sen mukainen rakentaminen on suhteutettava
Helsingin ruutukaavakeskustan historiaan ja ilmeeseen ja Katajanokan
ominaispiirteisiin. Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen ei vastaa
ympäristön kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia eikä arkkitehtonisia
ominaispiirteitä tai arvoja.

Tavoiteltu rakentaminen ei sovellu mittakaavaltaan, korkeudeltaan, muodoltaan, sijoittelultaan tahi pintamateriaaleiltaan ympäristöönsä, kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan solmukohtaan tahi Katajannokan laiturialueen uloimpaan suhteellisen matalien rakennusten riviin. Kaavaehdotuksen uudisrakennuksella osoittamat sopeuttavat ja laadulliset määräykset ovatkin ilmeisessä ristiriidassa itse rakennushankkeen kanssa.

Kaavaratkaisua ei ole riittävästi suhteutettu maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamiin tavoitteisiin, eikä sen vaikutuksia tai suhdetta ympäristönsä kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin ole riittävästi analysoitu. Asemakaavaehdotus on liiaksi ristiriidassa valtakunnallisten kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Museovirasto ei puolla kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Lisätietoja: yli-intendentti Mikko Härö, puh. (09) 4050 9493, 050 364 7863,
mikko.haro@nba.fi

Lausuntojen tiivistelmät on tehnyt tiedottaja Lea Murto-Orava,
lea.murto-orava@nba.fi, puh. (09) 4050 9293, 050 301 7409.

Museoviraston lausuntoja -tiedotteet ovat viraston verkkosivuilla
osoitteessa http://www.nba.fi/fi/lausuntoja

Joomla templates by a4joomla